Evert Jan Rieksen De periode 1794-1815 kenmerkte zich door een aaneenrijging van oorlogen in West-Europa. Voor die oorlogen hadden Frankrijk en zijn vazalstaten, waaronder het Koninkrijk Hol land, soldaten nodig, veel soldaten. Daartoe voerde de Franse keizer Napoleon de militaire dienstplicht in. Wat dat betekende voor Zutphen, wordt in dit artikel uiteengezet. Keizer Napole on I in kronings gewaad, 1804. Schilderij door Fran^ois-Pascal Simon baron Gérard, ca.1810. Een uitgebreide auteursbeschrijving staat aan het eind van dit artikel. 8 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 8