woordig naar boven, waardoor ze geen bedrei ging meer vormen voor de tegenoverliggende kap. De openingen zijn daarentegen nog altijd te smal om gemakkelijk de kappen te betreden, laat staan met bouwmateriaal. In de toren moet op verschillende plekken het hout vervangen worden. Derk Voortman is echter over een specifieke reparatie zeer duidelijk dat deze urgent moet plaatsvinden. Het gaat hierbij om de balustrade van de bovenste omgang. Voorts dienden dese Balustrade na mijn gedagten, de twede reparatie te wesen, en het hout daar toe word ingekogt om reeden dat het ten minste twee a drie maanden na de ontfangts van het zelve onder het water moet worden gelegt en als dan daar wederom uitgenoomen en op zijn end te droogen geset worden in de lugt tot de tijd toe dat men met de bewerkingen van het zelve begint. Hier toe worden vereijscht 8 hoekstijlen ieder lang 4 voet 3 duim zwaar 9 en 9 duim 24 balusters ieder lang 3 voet en 9 duim zwaar 6 en 7 duim, 6 bovenleg- gers ieder lang 10 voet zwaar 7 en 9 duim, 6 onderleg gers ieder lang 9 voet 9 duim zwaar 6 en 7 duim.7 Balustrade van de bovenste omgang De afmetingen en hoeveelheden hout van de noodzakelijke reparatie aan de balustrade van de bovenste ommegang zijn exact dezelfde af metingen als de partij hout die nog geen maand later wordt aanbesteed. Op foto's van voor de Tweede Wereldoorlog is terug te zien voor welke ommegang deze partij hout bedoeld is. Het gaat om de balustrade halverwege de peperbus. Deze balustrade heeft exact de hoeveelheid hoekstij len, balusters, bovenleggers en onderleggers als het bestelde hout kan bieden. Hoe serieus Derk Voortman was met zijn advies tot urgentie bij het vervangen van deze balustrade blijkt wel wanneer men ziet dat de bestelling van het hout niet meer dan drie weken na het uitbrengen van het verslag aan de kerkmeesters al wordt aanbesteed. Geschiedenis van de toren Deze gedetailleerde informatie over de herstel werkzaamheden aan de kappen en toren van de Sint-Walburgiskerk vult een lacune in de kennis over de bouwgeschiedenis van de kerk. Zoals uit het in 2008 verschenen boek over de toren van de kerk - en andere overzichtswerken over de kerk - blijkt, is er namelijk nog niet veel bekend over de geschiedenis van het kerkgebouw in de achttiende eeuw.8 Sterker nog, tussen het plaat sen van de dakruiter van het koor in 1729 en het verplaatsen van het orgel van de noordelijke zij beuk naar het koor in 1813 zijn er helemaal geen bouw- of reparatieactiviteiten bekend.9 De re cent ontdekte archiefstukken laten echter zien dat er in deze eeuw belangrijke herstelwerk zaamheden zijn uitgevoerd. In dit boek wordt de vraag opgeworpen wan neer de stenen borstwering of balustrade van 6 ZUTPHEN 2019 1 Kappen van de Walburgiskerk vanuit dakruiter in zuidwestelijke richting, goed zichtbaar zijn de huidige luiken die naar boven open geklapt kunnen worden, 21 juni 2017. Detail van front aanzicht van de Walburgiskerk op een ansichtkaart uit 1904.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 6