bekend waar het hout voor bedoeld is. Wel wordt duidelijk dat Derk Voortman niet de leverancier maar de opdrachtgever of tussenpersoon is van deze bestelling. Hij stelt ene Harmen Horskamp aan voor de levering van het hout en Bart Voort man voor het controleren van de lading.5 Suggesties voor herstelwerkzaamheden Wellicht dat het verslag aan de kerkmeesters meer duidelijkheid geeft over de bestemming van het bestelde hout. De eerste helft van het verslag gaat over herstelwerkzaamheden aan de toren van de Sint-Walburgiskerk. Hier moet een groot deel van het houtwerk vervangen worden. In de rest van het verslag loopt hij kap voor kap de slechte plekken van de kappen van de kerk na. Voornamelijk het hout van de kappen over de straalkappellen en kooromgang van de kerk is in slechte staat. Bij de overige kappen brengt Derk Voortman vooral de slechte staat van de dakven sters en bijbehorende luiken aan de orde. Deze vensters zijn niet alleen in veel gevallen rot, ze zijn volgens hem ook nog onpraktisch in het ge bruik. In de eerste plaats omdat de vensterdoor gangen veel te klein zijn om met enig fatsoen bouwmateriaal van buiten mee naar binnen te brengen. Bovendien zijn de luiken te groot waar door ze schade veroorzaken aan de leien van het tegenoverliggende dak. Derk Voortman be schrijft dit als volgt: De kap welke ten Noorden van den tooren staat heb ik aan de gebinten en verder geen merkelijke defecten kunnen vinden, dog aldaar was noodzakelijk een nieuw dakvenster te maken, derwijl het geene dat er zig thans bevind vergaan is, welke nieuw venster na mijn gedachten veel wijder moets wesen als het oude nu is, er aan de oostzijde van dese kap geset worden, om reeden dat daar bij volgende tijden van reparaties meerder ruimte is, Om daar materialen nabinnen te brengen, mitz dat de vensters in twêên open draaijen. Ook was het seer goed dat zulks in het vervolg bij alle de nieuw te maken dakvensters in het oog gehou den word, om dat ik gevonden heb dat alle dakvensters te smal waren, om er met fatsoen wat door na binnen te brengen, en te breed bevonden om in een venster open te draaijen. Om dese reden, derwijle de gooten welke tussen beide daken voor het grootste gedeelte niet breed genoeg zijn, dat die vensters welke er thans zijn om kunnen draaijen, derhalven koomt eens een onvorsigtig mensch die het wil open doen, om daar in te gaan, er niet eerst voor bij het venster heen gaat, dan stoot hij met den ondersten hoek van het venster tegen de leijen van het dak welke er tegens over staat, daar door raken de leijen los of aan stukken, en men is nog in een slegter geval wanneer zo een venster eens bij abuis los gelaten word, en als er dan eens sterken wind opkoomt, dan moet een van beiden vast aan stukken het venster of de leijen.6 Deze tips voor het verbeteren van de toegang tot de kappen zijn maar voor een deel terug te zien in de huidige kappen. De luiken openen tegen- ZUTPHEN 5 De eikenkap was in Winterswijk en omgeving een be langrijke bron van inkomsten. Het hout werd in eer ste instantie per wagen vervoerd. Op deze foto is een transport op de Kottenseweg tussen Oeding en Winterswijk te zien. 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 5