Bestemming (on)bekend! 18de-eeuwse reparaties aan het dak en de toren van de Sint-Walburgiskerk I Veerle Mertens Verrotte dakramen, lekkages, houtwerk en steen in slechte staat. Het verslag uit 1790 van Derk Voortman over de staat van de toren en het dak van de Sint-Walburgiskerk aan de kerkmeesters geeft geen positief beeld van hoe de kerk er toen bij moet hebben gestaan. De bouw- en restauratiegeschiedenis van de Sint-Walburgiskerk is voor een groot deel een gesloten boek. In het afgelopen jaar heb ik een begin gemaakt met het ontsluiten van deze geschiedenis door in het Regionaal Archief Zutphen op zoek te gaan naar relevante archief stukken die nog niet voorkomen in de literatuur. en van de belangrijkere vondsten die ik hierbij heb gedaan, zijn de hier besproken archiefstuk ken met betrekking tot een tot op heden verge ten restauratiecampagne aan de kerk, die rond 1790 van start is gegaan. Door het verslag van Derk Voortman nauwkeurig te bestuderen is be kend geworden wat de bestemming is van een in datzelfde jaar aanbestede partij hout. De archiefstukken De meeste relevante archiefstukken over de bouwgeschiedenis van de Sint-Walburgiskerk zijn te vinden in het Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979). In een van deze archiefstukken doet Derk Voort man op 27 april 1790 verslag aan de kerkmees ters van de Sint-Walburgiskerk over de staat A u is kunsthistorica, gespecialiseerd in middeleeuwse kunst en architectuur. E Bestek en con dities waarnaar Derk Voortman eiken ribben zal leveren ten behoeve van de herstelwerkzaam heden van de Sint-Walburgis- kerk. <t '~h vV ?«,v -v< W - v JVF* t* frp l. V* V *k;*>

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 3