Zutphen vijftig jaar geleden Bert Matter benoemd tot cantororganist Walburgiskerk Theo Hebing Het orgel in de Walburgiskerk ca. 1999. 16-jarige leeftijd werd hij reeds toegelaten tot het Rotterdams Toonkunst Conservatorium, waar hij op nauwelijks 20-jarige leeftijd eindexamen deed met de hoogste onderscheidingen voor muzikaliteit en improvisatie. Bekendheid kreeg de heer Matter meteen al door zijn con certen in Rotterdam en omstre ken. Vooral zijn concerten met orkest trokken sterk de aan dacht. In 1960 werd hij benoemd tot leraar orgel aan de gemeen telijke muziekschool te Deventer en in 1964 aan de Stichting Muziekschool te Zutphen. Sinds 1963 is de heer Matter verbonden als can- 2 tororganist aan de gerefor- tj meerde kerk te Zutphen. Hij s nam in 1964 met zeer veel succes deel aan het Inter nationale Orgelconcours te Haarlem, gaf voorts ver schillende radioconcerten en de NCRV maakte in 1965 s opnamen van zijn impro- I visaties ten behoeve van radio-morgen- en middag- 5 diensten. In 1967 maakte Bert Mat- ter op uitnodiging een con certreis door Zweden en in december 1968 door Frankrijk. Hij is thans als leraar verbonden aan het Utrechts Conservatori um. Ook is hij hoofdleraar orgel aan het Muzieklyceum te Arn hem. De heer Matter is voorts hoofdredacteur van Het Orgel, officieel orgaan van de Neder landse Organistenvereniging. Met zijn benoeming als can tororganist van de Walburgiskerk is Bert Matter bijzonder ingeno men. Ook en vooral vanwege de grote mogelijkheden, die het orgel biedt. "En" - zo zegt hij - "omdat deze monumentale kerk zo mooi klinkt." 18 januari - De kerkvoog dij van de Nederlands hervormde gemeente in Zutphen heeft tot cantor organist van de Walburgis kerk benoemd Bert Matter, thans nog organist van de gereformeerde kerk aan de Wilhelminalaan. Door deze benoeming - als opvolger van de heer Corn. J. Bute - blijft de heer Matter, een van de meest talentvolle en be gaafde organisten van ons land, Zutphenaar. Een feit waarmee muziekminnaars in stad en streek zich heus wel mogen feliciteren. Bert Matter is in 1937 ge boren te Baambrugge, gemeente Abcoude, waar zijn vader predikant was. Aan zijn muzikale ouders is het te danken dat hij al vroeg vertrouwd raakte met de grootmeesters van de (orgel)muziek. Toen hij negen jaar was, be gon hij zijn muziekstudie en op Zutphen 23 x N x s o 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 23