SIGNALERINGEN F. Helmich, Verhalen rondom Huize Baak Dieren 2018, ISBN 9789078115908 De auteur, zoon van Werner Bernard Helmich, de laatste Heer van Baak, schreef een boek over de geschiedenis van Huize Baak en haar bewoners, waaronder de families van der Heijden, Helmich en van Gelder, de Dochters van Liefde van de Orde van de Heilige Vincen- tius van Paolo en de huidige eigenaren. In het boek zijn ook hoofdstukken gewijd aan de Helmich-wandelroutes en het café-restaurant het Wapen van Baak. De auteur schreef - op basis van de persoonlijke notities van het bruidspaar - een verslag van de huwelijksreis die Dora van Onna en Harrij van der Lelie in augustus 1942 maakten naar Zutphen, Groenlo en Wijnber- H. Heesen, E. Vesseur, Prikke lend in hoge mate, een ge schiedenis van de bioscopen in Zutphen Zutphen 2018, ISBN 9789490758042 De directeur van het Luxortheater Hans Heesen schreef naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van bioscoop Luxor in 2018, een overzicht van ruim honderd jaar bioscoopgeschiedenis van Zut- phen, met daarbij ook aandacht voor opmerkelijke verhalen rondom de vertoonde films. Het Wijnhuisfonds, opgericht in 1927, is één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. In Zutphen zijn in totaal al 99 doorgaans erg verwaarloosde panden door het fonds gerestaureerd. De panden zijn te herkennen aan het op de gevels aangebrachte bronzen zegel. Daarnaast bewaakt het fonds, waar nodig, cultuurhistorische waarden en draagt ook financieel daaraan bij. Ook u kunt meehelpen aan het behoud van de historische binnenstad door donateur te worden van het Wijnhuisfonds. Jessie Jongejans gen. Het boek ligt ter inzage in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. W. van der Lelie, Op huwelijks reis in oorlogstijd Winschoten 2017 Kijk voor meer informatie op www.wijnhuisfonds.nl of bel 0575 51 38 29 ANBI 22 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 22