m Waarheid. Maar op 15 augustus 1944 vallen, na verraad, landwachters het pand binnen. Jan Ro bertson, hulpofficier bij de Landwacht en secre taris van de nationaal-socialistische voorman Rost van Tonningen, schiet Frits bij zijn arresta tie neer. Een dag later overlijdt hij. Na de oorlog zou Robertson beweren dat hij alleen maar een waarschuwingsschot had willen geven, nadat Frits geprobeerd had het wapen af te pakken. De rechter vindt dit ongeloofwaardig, zeker omdat er nog twee andere gewapende mannen aan wezig waren.15 Maar Ellen en Ronald kunnen zich wel voorstellen dat hij zich wilde verdedi gen. Ellen: "Mem zei dat mijn vader altijd had gezegd: Mij krijgen ze niet levend te pakken." Ronald: ,,Mijn vader was bovendien een zware astmapatiënt, ik denk dat hij het niet had over leefd zonder medicijnen. Trouwens, hij zat én in het verzet én hij was joods: hij had het sowieso nooit gered." Een paar maanden later krijgen de drie on dergedoken kinderen te horen dat hun vader niet meer leeft, maar het nieuws komt niet binnen. Ellen: "Het was geen realiteit voor mij. Toen je ging onderduiken kreeg je een andere naam - dat was niet waar -. Ik kreeg een andere identiteit door te zeggen dat ik een evacué was uit Arnhem - ook niet waar -. Je vliegt van hot naar her met wildvreemde mensen, er gebeurt zoveel met je en dan krijg je opeens te horen dat je vader niet meer leeft. Mijn juf, die van mijn geheim wist, liep met me mee naar huis en die vertelde al lopend dat mijn vader niet meer leef de. Het drong niet tot me door, het was voor mij Arnold, Ellen en Ronald met hun oma Schoontje, waarschijnlijk in Zutphen. Schoon tje is vergast in Sobibor op 14 mei 1943. KIT 18 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 18