mijn eerste verjaardag," zegt Ellen. "Ik kan me dus niets van haar herinneren." Ronald: "Ik kan me ook niet herinneren dat er een vrouw was die mijn moeder was, dat is helemaal weg." Sibbeltje Faas Na het overlijden van zijn vrouw kan Frits Isra el een baan krijgen in Amsterdam en hij verlaat Zutphen. Hij arriveert samen met zijn drie kin deren op 1 juni 1937 in de Topaasstraat 13.8 El len: "Hij heeft toen een advertentie gezet voor een hulp in de huishouding en daar reageerde een vrouw uit Friesland op, Sibbeltje Faas. Ze dacht eigenlijk een heel treurig gezin aan te tref fen in tranen maar dat was niet zo. We waren een gewoon functionerende familie, dat vond ze heel bijzonder." Op 15 maart 1938 laat Sibbeltje zich inschrij ven in Amsterdam en al gauw verandert haar rol in het gezin Israël. Ellen: ,"We begonnen haar mama te noemen, later werd dat 'Mem'. Ze was heel handig in kleertjes naaien en dat heeft ze toen voor ons gedaan, samen met onze vader. Ik heb ook foto's van ons voor de komst van Mem en dan zien we er nog wat slonzig uit, maar la ter zijn we allemaal keurig gekleed met haartjes netjes gekamd." Als de oorlog in Nederland uitbreekt op 10 mei 1940, verandert de sfeer in huis. Ellen, tegen haar broer Ronald: "Kan jij je nog herinneren dat de sirenes afgingen? Toen was ik net 4 jaar." Ronald: "Ik denk dat mijn herinneringen terug gaan tot het begin van de oorlog, toen de vlieg tuigen overkwamen. Dat geluid, om nooit te ver geten." In de zomer van 1941, op 11 juli, verhuist het gezin Israël naar de Kometensingel 589, in Tuindorp Oostzaan.9 Dat is op verzoek van het verzet waarmee Frits in contact is, daar kan hij meer betekenen.10 Ook is de nieuwe wijk veiliger dan de Topaasstraat, het is geen typisch joodse buurt. Want sluipenderwijs wordt er een reeks van anti-Joodse maatregelen ingevoerd, zoals het weren van joodse kinderen van openbare scho len per 1 september 1941. Alle joodse kinderen moeten naar een joodse school, ook Arnold, Ro nald en Ellen. Ellen, kijkend naar een schoolfoto van Arnold, haarzelf en Ronald: "Die foto is op het joodse schooltje gemaakt. Ik kan me nog heel goed her inneren, dan kwam er een kind niet opdagen en dan vroeg de onderwijzeres, De Haas heette ze geloof ik: 'Weten jullie waarom die of die er niet is?' En dan werd er altijd gezegd: 'Hij stond op de lijst'. Dat is me altijd bijgebleven: 'Hij stond Arnold, Ellen en Ronald Israël rond 1942. -Iti lÜTiii 16 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 16