Groenlo, Winterswijk, Terborg, Doesburg. De toer eindigde 7 april 1808 te Arnhem, waar op die dag de keuringen van Arnhem, Zevenaar en Velp werden gedaan.9 Als een dienstplichtige werd afgekeurd, had dat meteen gevolgen voor een andere conscrit. Het kanton Zutphen moest bij de lichting van de klasse 1808 dertien man leveren. Zeven van hen werden direct afgekeurd en enige tijd later nog een achtste, Willem van Rietvelt. Voor elke conscrit reforme - afgekeurde dienstplichtige - werd een vervanger in dienst geroepen. Jan Hendrik van Eijkel trok bij de loting te Zutphen op 1 april 1811 nummer 30, het laatste nummer dat daadwerkelijke inlijving betekende. Corne- lis Martinus de Haan trok nummer 31 en hoefde - voorlopig - nog niet in dienst. De vreugde in huize de Haan zou maar van korte duur zijn. Be gin juni werd Jan Hendrik van Eijkel afgekeurd en werd Cornelis Martinus de Haan alsnog op geroepen om zich direct te melden. Mannen die werden afgekeurd moesten in demniteit van reforme betalen, een soort inko mensafhankelijke boete voor het feit dat zij on geschikt waren voor de dienst. Bij niet betalen werden de betrokkenen binnen enkele dagen vervolgd. Met de afgekeurde dienstplichtigen werden direct na de (af)keuring regelingen ge troffen. Afgekeurde mannen uit Zutphen van de klasse 1808 die schadeloosstelling moesten beta len waren Jan Driessen, Hendrik Jan Sievers, Jo- han Coenraad Stander en Bartel Wolterink.10 J.C. Stander werd beboet met 310 gulden, terwijl D. Serrurier 33 gulden en 10 stuivers moest betalen, te voldoen in zes maandelijkse termijnen. Na het inzenden van de kwitanties aan de maire (bur gemeester) kregen de afgekeurde conscrits hun bewijs van afkeuring. Soms werd een keuring Gardes d 'Hon- neur te Arnhem, 1811. Ook Zut- phense jongens hebben bij deze elitetroepen gediend. Inge kleurde ets door een anonieme kunstenaar. 12 ZUTPHEN 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 12