conscrits die direct inzetbaar waren voor de ac tieve dienst. Tegen een flinke vergoeding kon een dienstplichtige zich laten vervangen door een ander, een remplagant, die dat overigens op vrijwillige basis deed. Het effectieve aantal rekruten bleef daarmee gelijk. Wanneer een dienstplichtige of diens remplagant tijdens de keuring of na enkele maanden afgekeurd werd, sneuvelde of anderszins overleed dan moest het kanton waar de afgekeurde dienstplichtige uit afkomstig was, een suppliant (vervanger) leveren. Aan de beurt was dan de loteling die bij dezelfde loting het eerste vrije nummer had getrokken, niet alsnog was opgeroepen, maar wel medisch was goedgekeurd. De werkelijke aantallen opge roepen rekruten vielen daardoor hoger uit dan de conscriptielijsten doen vermoeden. Bij het 33e regiment lichte infanterie waren 232 suppli anten op een totaal van 2300 dienstplichtigen. Bij de andere vier voormalige Hollandse infan- terieregimenten, die in 1810 in de Armée werden opgenomen, zullen vergelijkbare aantallen sup plianten zijn geweest. Een lichting van drieduizend conscrits op tweemiljoen inwoners in de Hollandse de- partementen (het huidige Nederland zonder Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, maar met het Duitse Oost-Friesland) betekende 1 rekruut op 666 inwoners. Uit het overzicht van het arron dissement Zutphen, dat de Achterhoek omvat te, blijkt een hoger aantal, namelijk 1 rekruut per 602 inwoners. Dat is 11% meer dan volgens het decreet vereist was. Doordat de autoriteiten consequent afrondden naar boven, moest de Achterhoek 131 man leveren, terwijl 118 volgens decreet verplicht was. Per gemeente wisselden de aantallen rekruten nogal. Warnsveld leverde 10 man op een bevolkingsaantal van 4559 per sonen, 30% meer dan volgens decreet vereist. Aalten leverde ook 10 man, maar wel op een bewonersaantal van 6769, precies volgens de- creet.8 De keuringen De Raad van Rekrutering was gelijk een rond reizend circus. De toer voor de keuringen van 1808 begon op 26 maart in Tiel. Elke dag werd een andere plaats aangedaan tot de keuringen in de hele provincie verricht waren: Elst, Ede, Harderwijk Elburg, Vaassen, Zutphen, Lochem, ZUTPHEN 11 Loting voor de conscriptie in 1811, hier in de Amstelkerk in Amsterdam. Een jongeman trekt een lot uit de mand op de tafel. Achter de tafel zes Franse officieren. Prent door E.B. Schmet- terling, ca.1825. 2019 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2019 | | pagina 11