Petten aan de lopende band Pettenfabriek Krukziener Peter Kooij In de Beekstraat herinnert een gevelopschrift aan Pettenfabriek Krukziener. In de eerste helft van de twintigste eeuw was dit Joodse familiebedrijf een van de grootste plaatselijke werkgevers; het was van landelijk belang. De gevel geeft slechts een bescheiden indruk van de omvang van het voormalige fabriekscomplex. Aan de Raadhuissteeg leidde een familielid Krukziener een tweede, kleinere pettenfabriek. Dit artikel gaat alleen over het bedrijf in de Beekstraat. Van Oldenzaal naar Zutphen Mozes Aron Cutzien (1851-1930), zich ook noemende en schrijvende Krukziener1, verhuisde met zijn gezin in 1910 van zijn geboorteplaats Oldenzaal naar Zutphen. De familienamen Cutzien en Krukziener werden door en naast elkaar gebruikt tot in de jaren vijftig. De fa milie zelf had en heeft de voorkeur voor de naam Krukziener, wat niet alleen letterlijk is uitgesproken, maar ook blijkt uit het verschil tussen de naamsvermeldingen in officiële stukken en de daarmee corresponderende familieadvertenties. De verwachting was dat er in Zutphen voor de pettenfabricage meer kansen lagen dan in Twente, waar Mozes, zijn vader en andere fa milieleden werkzaam waren in dit onderdeel van de textielhandel.2 Mozes was de oudste van acht kinderen, uit twee huwelijken van zijn vader. Na de dood van zijn moeder, in 1857, Zicht vanaf het Rijkenhage op de voormalige pet tenfabriek rond 1980, vóór de nieuwbouw van de zuidzijde van de Beekstaat. Op de gevel staat hier Imgromed, een handelsfirma in onder meer cosme tica en kaarsen. (foto afd.Voorlichting Gemeente Zutphen, collectie Stedelijk Museum Zutphen)

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 9