B-kazemat nr. 145 tegen een van de pijlers van IJsselbrug. De kazemat is als camouflage beschilderd als de natuursteenblokken van de brugpijler. Op de pijler rust de geopende draaibrug van de spoor- overspanning, augustus 1940. (foto: J.J. Overwater, collectie Stichting Menno van Coehoorn) bij Zwolle en Deventer in handen moest zien te krijgen; 2 de Schnelle Gruppe Mitte, met de IJssel brug bij Zutphen als doel; 3 en de Schnelle Gruppe Süd, die tussen Zutphen en Bronkhorst de IJssel moest oversteken. Maar de brug bij Zutphen is inmiddels ver nield. Divisiecommandant Zickwolff besluit daarom dat de Schnelle Gruppe Mitte even ten zuiden van Zutphen de rivier moet over steken. Onder dekking van artillerievuur pro beren om 11.20 uur de eerste rubberbootjes de overkant te bereiken. Maar de Nederland se troepen van het 1e bataljon van het 35e Regiment Infanterie, onder leiding van reser ve-majoor HJ. Tromp, bieden krachtig tegen stand. Het is met name de 3e compagnie van kapitein B. Mulder die de Duitsers onthaalt op een regen van kogels. Veel last hebben de Duitsers van het mitrailleurvuur vanuit de kazemat die tegen een van de brugpijlers ge bouwd is. Daarnaast vallen er aan Duitse zijde ook gewonden als gevolg van eigen, te kort liggend artillerievuur. Tegen het Duitse pant- serafweergeschut kan de Nederlandse verde diging weinig uitrichten; er is immers geen Deze zwaar beschadigde S-kazemat (een 'stekelvar ken') laat zien hoe effectief het Duitse geschut was. Deze kazemat lag iets onder de rivierkazemat-zuid, augustus 1940. (foto: J.J. Overwater, collectie Stich ting Menno van Coehoorn) ondersteunende artillerie om het uit te scha kelen. Bovendien raakt de munitie op. Om 14.15 uur slagen de eerste Duitsers erin de overkant te bereiken en wordt een bruggen hoofd gevormd om een pontonbrug te slaan. Er zijn bronnen die getallen noemen van wel achthonderd Duitse gesneuvelden bij Zutphen. Ooggetuigen spraken van 'hopen dode Duitse soldaten tegen de brug'. Recent onderzoek houdt het op dertien gesneuvel den en enkele tientallen gewonden. Dat getal verschilt niet veel van de verliezen aan Neder landse zijde. Door gebrek aan brugslagmateriaal - brug- delen waren al gebruikt bij de oversteek van het Twentekanaal - loopt de bouw van de pontonbrug over de IJssel vertraging op. Pas op 12 mei kan de 227. Infanterie Division oprukken richting Grebbeberg, die deel uit maakt van de hoofdverdedigingslinie. Op 13 mei, de vierde gevechtsdag, beschouwt generaal H.G. Winkelman (1876-1952) de algehele toestand als 'zeer ernstig'. De minis ters trekken daaruit de conclusie dat de ko ningin het land onmiddellijk moet verlaten. Ook het kabinet besluit 'tot verplaatsing van de regeringszetel naar het buitenland'. Win- ^utphen - 2015/2 39

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 7