De Hoven geëvacueerd er rond de Hoven nog zeven kleinere mitrail leurkazematten bij in het kader van de kaze- mattenlinies. Kogelregen Duitse troepen trekken op 10 mei vanaf kwart voor vier in de ochtend Oost-Nederland bin nen. Het gaat om de 207. en 227. Infanterie Division. Maar al eerder, mogelijk om kwart voor twee, is er een incident bij Didam. Daar wordt bij een versperring een Duitse overval- ploeg van 28 man in Nederlandse uniformen aangehouden en ontwapend. Ze zijn op weg naar de bruggen bij Westervoort en Zutphen om te voorkomen dat de Nederlandse verde digers die laten springen. Rond vier uur passeert een pantsertrein de grens bij Winterswijk. De Marechaussee slaat direct alarm, maar de trein bereikt ongehin derd Zutphen om 05.45 uur. Net te laat: de alerte Nederlandse verdedigers hebben de brug kort daarvoor laten springen. De 227. Infanterie Division was opgesplitst in drie aanvalsgroepen: 1 de Schnelle Gruppe Nord, die de bruggen Het is duidelijk dat de bewoners van de Hoven grote risico's lopen als de Duitsers bij Zutphen de IJssel zullen oversteken. De gemeente treft eind 1939 voorbereidingen tot - vrijwillige - evacuatie van de Hovenaren. Er worden evacuatieleiders benoemd en in Kla- renbeek wordt opvang georganiseerd. De kos ten van de voorbereidingen, zoals het maken van 2.500 evacuatiekaarten en een busrit naar Klarenbeek, bedragen 47,05. Drie gulden is besteed aan sigaren voor de gepensioneerde onderwijzer Feitsma, die de evacuatielijsten (in viervoud) had opgesteld. Om vijf uur in de ochtend van de 10e mei wordt het sein tot evacuatie gegeven, en om zeven uur vertrekken 2.031 inwoners van de Hoven naar Klarenbeek. Onder hen 13 zieken en 39 ouderen.Voor hen zijn drie auto's en 54 paarden-met-wagens geregeld. Een enke ling blijft in de Hoven achter om het vee te verzorgen. De opvang in Klarenbeek is goed georganiseerd. De plaatselijke bakker heeft voldoende brood gebakken en in een fabriek in Twello is erwtensoep bereid. Een aantal Ho venaren zoekt zijn toevlucht in Hall,Voorston- den, Tonden of Eerbeek. Na drie dagen keren de evacués terug naar hun huizen. Vernielde huizen in de Spoordijkstraat als gevolg van Duitse artilleriebeschietingen vanaf de Varkensweide in Zutphen. (Stedelijk Museum Zutphen) Veel huizen hebben de Duitse beschietingen niet overleefd, zoals in de Achterhoven, de Baankstraat, de Oude Touwbaan en op de Vliegendijk. Een blok van tien woningen in de Spoordijkstraat is verwoest. Voor de gedu peerden wordt een steuncomité opgericht. 'Laten we niet bij de pakken neer gaan zitten maar de hand aan de ploeg slaan', schrijft de Zutphensche Courant van 16 mei 1940. (Met dank aan Jan Kreijenbroek) 38 ^utphen - 2015/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 6