Burgemeester opent Svenska Metallverken 3 juni 1965 'Ik hoop dat het u en uw be drijf in onze gemeente goed mag gaan, zodat de 26ste juli 1962 kan worden gezien als een nieuw begin in de naoorlogse ontwikkeling van Zutphen.' Met die woorden verklaarde burge meester S. de Jong woensdagmiddag de nieu we fabriek van Svenska Metallverken Neder land nv aan de Oostzeestraat voor geopend. Dit gebeurde in een als ontvangstruimte inge richt gedeelte van de grote fabriekshal. Tot de genodigden behoorden ook de Zweedse ambassadeur in Nederland, de heer B. Eng, de Nederlandse ambassadeur in Zweden, de heer J. Visser, en de Commissaris der Koningin in Gelderland, mr. H.W. Bloe- mers. Een chartervliegtuig had een respecta bel aantal topfunctionarissen van de Svenska Metallverken voor deze gelegenheid naar ons land vervoerd. Binnen één week offerte 'Naar deze dag hebben wij verlangend uitge keken. Vaak werd ons de vraag gesteld: wan neer gaat de Svenska draaien? Wij konden slechts zeggen: in de loop van 1965, toen het najaar van 1964 niet haalbaar bleek', aldus de burgemeester. 'Op 24 januari 1962 werd ons gevraagd een aanbieding van industrieterrein te doen en precies een week later maakten wij reeds een offerte, die vergezeld ging van alle beno digde gegevens', zo zei de heer De Jong niet zonder trots. Nog enkele data uit het betoog van de burgemeester: 5 februari 1962 besloot de raad 'een buitenlandse onderneming' optie te verlenen op achtentwintig hectare industrieterrein en 26 juli 1962 werd 'het ak koord' getekend. 'Toen pas heb ik begrepen wat voortvarend handelen betekent', aldus de burgemeester De Jong, die hoopte en ook wel verwachtte dat de vestiging van de Svens- ka Metallverken in Zutphen een nieuwe fase in de naoorlogse industriële ontwikkeling van de stad zou inluiden. Goed klimaat Tevoren lichtte de president-commissaris van het concern, de heer K. Hagglöf, toe waarom bij de plannen om een bedrijf te stichten in het EEG-gebied de keus op Nederland was gevallen. Belangrijke factoren waren: de ge zonde politieke verhoudingen, de positieve instelling ten opzichte van industrievestiging en het hoge geboortecijfer, de goede naam van Nederlandse arbeidskrachten, de relatief gunstige belastingen en de ervaringen van andere Zweedse ondernemingen die in ons land neerstreken. De president-directeur van Svenska Metall- verken, de heer Philipson, vertelde het een en ander over het product (messingstrips voor fabrieken die autoradiateuren maken) en het productieapparaat van de Zutphense fabriek, die de genodigden even later in het bedrijf zagen. Drie gebouwen Het bedrijf beschikt over drie gebouwen: de eigenlijke fabriek, met een vloeroppervlak van vijfduizend vierkante meter, en twee lage gebouwen, die in totaal twaalfhonderd vierkante meter beslaan en waarin kantoren, laboratorium, was- en kleedlokalen, een kan tine en andere dienstruimten zijn onderge bracht. Het fabrieksgebouw bestaat uit drie beu ken. Het dragende gedeelte wordt gevormd door een staalconstructie; de wanden en het dak bestaan uit licht beton. Aan de buiten kant is het gebouw bekleed met grijsgroene aluminiumplaten (een product van de Svens ka Metallverken in Zweden). In de beuk aan de noordzijde bevinden zich de koeloliekel- der, de elektrische centrale en de transfor- ^utphen - 2015/2 57

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 25