Industrievestiging Boek over Zutphens zilver GROOT-ZUTPHEN Dit kaartje geeft een duidelijk beeld van het plan 'Groot Zutphen'. Zoals men ziet is Warnsveld in dit plan opgenomen. De woningbouw zal gaan in zuidelijke en oostelijke richting. De grens van de zui delijke bebouwing wordt voorlopig gevormd door een nieuwe verkeersweg van het Spook huis naar de Lochemseweg. Tussen haakjes, het verkeer van Apeldoorn in de richtingen Vorden en Lochem zal in de toekomst ten westen van Zutphen blijven en daarna van de nieuwe verkeersweg van het Spookhuis naar de Lochemseweg gebruikmaken. Dwars door de nieuw geprojecteerde zui delijke woonwijken loopt de provinciale weg van Den Elter naar de Voorsterallee. Met de aanleg van deze nieuwe verbinding - de kunstwerken waren al geruime tijd gereed - is onlangs een begin gemaakt. Aan de overzijde van het Twentekanaal in Eefde wil Zutphen industrie vestigen. En ver der is men voornemens dit te doen op een veel grotere oppervlakte aan de overzijde van de IJssel. Het nieuwe industrieterrein zal daar lopen tot de uitmonding van het Twenteka naal in de rivier. Woningbouw is blijkens de kaart eveneens geprojecteerd in De Hoven. En wel tussen de Rijksweg Zutphen - Arnhem en de spoorlijn Zutphen - Arnhem. De bebouwing loopt tot het punt waar de weg van Apeldoorn en de weg Spookhuis - Lochemseweg elkaar ontmoeten. Over de diverse wijzigingen zijn door Zut phen besprekingen gevoerd met Gorssel, Voorst en Warnsveld. Wat de laatste gemeen te betreft zijn deze besprekingen vastgelopen. 15 mei 1965 Over ongeveer twee maanden komt er een boekje uit dat handelt over het Zutphens zilver. Het wordt met medewerking van de gemeente Zutphen uitgegeven door boekhandel Van Someren en de Walburg Pers. Vooral voor zilververzamelaars, liefhebbers van de oudheidkunde e.d. belooft dit een inte ressante aanwinst te worden. (T 1 Tant,' zo menen de uitgevers, 'door de V V toenemende vraag naar antiek komt er veel op de markt dat de naam niet of nau welijks verdient. Met het aanbod van het oude zilver is het al niet anders. Een goede gids op deze weg verdient dan ook aller aanbeveling, zelfs, wanneer hij maar een gedeelte van dit moeilijke terrein bestrijkt en zeker niet alle rijzende vragen zal kunnen beantwoorden'. In 1954 hebben wijlen mej. W.J.S. van Al phen en mevr. M.M. Doornink-Hoogenraad een artikel gepubliceerd in het blad van de vereniging Gelre. Dit verhaal, dat mevr. Doornink nu heeft gewijzigd en aangevuld, zal verschijnen als een afzonderlijke uitgave onder de naam Zutphens Zilver. Na een his torisch overzicht over het Zutphens zilver wordt aandacht besteed aan de merken, de jaarletters en de meestertekens. De auteurs vertellen over de zilversmeden en hun gil den. Bijgevoegd is ten slotte een lijst van de tot heden bekend geworden zilverstukken die te Zutphen zijn vervaardigd. 56 ^utphen - 2015/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 24