Wie was toch... Friedrich Braune De Eerste Wereldoorlog is nog maar enkele weken oud, als de Britten en Duitsers bij Hel goland hun eerste grote zeegevecht leveren. Voor de Duitsers loopt het uit op een catastro fe. Ze verliezen zes schepen; er sneuvelen 712 matrozen, 381 worden krijgsgevangen ge maakt. Oberleutnant zur See Friedrich Braune (1889, Fehrbellin - 1971, Flensburg) wordt opgepikt door een Britse onderzeeboot. De volgende drieënhalf jaar brengt hij door in krijgsgevangenschap in Engeland. Door Nederlandse bemiddeling komt een uitwisseling van krijgsgevangenen tot stand tussen Engeland en Duitsland. Duizenden Britse en Duitse krijgsgevangenen worden tijdelijk in ons land geïnterneerd. Friedrich Braune is een van hen. Op 17 mei 1918 komt hij per trein uit Rot terdam in Zutphen aan. In zijn gezelschap bevinden zich ruim honderd Duitse officie ren en onderofficieren. Twee weken later ar riveert er nog een trein met honderd Duitse onderofficieren. Voor de rest van de oorlog zullen ze in Zutphen worden geïnterneerd. De ontvangst aan het station is allerharte lijkst. Een damescomité trakteert op bouillon, amandelbroodjes en sigaren. De onderoffi cieren zullen in pensions en bij gastgezinnen wonen. Friedrich Braune logeert met zijn kleine staf van officieren in hotel De Holland- sche Tuin op de Groenmarkt. Braune fungeert als Platzkommandant en Kompanieführer. Hij onderhoudt de contacten met de gemeentelijke instanties, vooral met de distributiedienst. Hij heeft een eigen kan toor op de hoek van Schupstoel en Beuker straat. Op een bord aan de gevel staat Deut- sches Geschaftszimmer. Zijn mannen verwerken in Zutphen hun oorlogservaringen. Ze spor- ten, musiceren en studeren. De feestavond die ze in de Buitensociëteit geven voor de Zut- phense bevolking is een daverend succes. Op 11 november is de oorlog plotseling voorbij. De geïnterneerden keren terug in die Heimat. Oberleutnant zur See Braune bedankt in een grote advertentie de Zutphense bevolking voor de gastvrije opname in hun midden. Terug in Duitsland blijft Braune marineoffi cier. Hij brengt het tot Konteradmiral (schout bij-nacht). Of hij na 1918 ooit nog terug is geweest in Zutphen, weten we niet. (Rob Kammelar/Jan Klompenhouwer) Literatuur - Rob Kammelar Jan Klompenhouwer, 'Ein dreifach donnerndes Hurra...!! Duitse offi cieren en onderofficieren in Zutphen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in H. de Beukelaer T. Sodman, 1914-1918. Als Krieg und Frieden nebeneinander wohnten Toen oorlog en vrede buren waren, Aalten 2014. ^utphen - 2015/2 53

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 21