De beste plaats om te lezen is immers vlak bij de vensters. Daar is in werkelijkheid ook ooit de eerste rij lectrijnen neergezet; pas na een jaar of wat kwam er, wegens doorslaand succes, een tweede rij, nu tegen de kerkmuur aan. Zo staat het er sinds 1564, schijnbaar nauwe lijks aangeroerd sindsdien. De architectuur ademt de middeleeuwen. De boeken erin waren bestemd voor iedereen. Het was een moderne openbare leeszaal. Noten 1 Regionaal Archief Zutphen, Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), nummer toegang 0062, inv.nr. 2002 (scan 1). 2 NL-ZuRAZ Collectie-K.O. Meinsma, 0318, inv. nr. 165. 3 Het gelegenheidstranscriptiegroepje bestond uit Aafje Groustra, Dineke van Krimpen, Rob Kammelar en Jan Frings. 4 De kerk had twee kerkmeesters, wereldlijke functionarissen belast met het beheer van de materiële goederen van de parochie. (met dank aan G.E. Hartman) 5 NL-ZuRAZ, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr. 255 (p. 8) 6 Meinsma, K.O., Middeleeuwse bibliotheken, Am sterdam 1902, p. 213. 7 NL-ZuRAZ Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr. 2002 (scan 3). 8 NL-ZuRAZ, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr 2002, (scan 7) 9 Meinsma, K.O., Middeleeuwse bibliotheken, Am sterdam 1902, p. 213. 10 NL-ZuRAZ, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr. 2002 (scan 2). 11 Meinsma, K.O., De Librye te Zutphen, 1902/1988, p. 32. 12 Meinsma, K.O., De Librye te Zutphen, 1902/1988, p. 33. 13 De gegevens over K.O. Meinsma zijn ontleend aan NL-ZuRAZ 0138, gegevens van de archief vormer. 14 Meinsma, K.O., Middeleeuwse bibliotheken, Am sterdam 1902. 15 Meinsma, K.O., De Librye te Zutphen, 1902/1988, p. 28-32. 16 NL-ZuRAZ Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr. 2002 (scan 4). 17 Meinsma, K.O., Middeleeuwse bibliotheken, Am sterdam 1902, p. 101. 18 Travee: muurdeel tussen twee armen van een boog. Bronnen - Meinsma, K.O., Middeleeuwse bibliotheken, Am sterdam 1902. - Meinsma, K.O., De Librye te Zutphen, Zutphen 1902/1988. - Regionaal Archief Zutphen, Archief van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), nummer toegang 0062, inv.nr. 2002. - NL-ZuRAZ, Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1059-1979), 0062, inv. nr. 255. - NL-ZuRAZ, Collectie-Meinsma, 0138, gegevens van de archiefvormer. - NL-ZuRAZ, Collectie-Meinsma, 0138, inv.nr. 165. 52 Zutphen - 2015/2

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 20