Dairop ein bre[de] stienen goete gelegt mag worden A: Nesen die kommen van die iij. brugge dairop baegen gelecht muechte worden a: Kraagstenen die komen van die 3 bruggen waarop bogen moeten worden gelegd D: Dat gewulft der Liberije. d: Het gewelf van de Librije. Karneckels huisken F: Twie off drie vijnsters in die muer naist den karckhoff Bovenaan: Die muere ende vensters van die kar[cke]. De muur en vensters van de kerk. Daar onder links: B: Dat achterste deill van die nesen bemesselt b: Het achterste deel van de kraagstenen wordt bemetseld. JÊ <Wrn \m'mAwtV m JA-Mjt. f dn kwripttf1 mtJtvfr M <U jty,- ^rtiu^dyrvtfli i. lcyyt*,tfh \tyUJXfX Ioji Ten tweede. Dat een Librije op het kerkhof. J' LjM~' ochter de raadskaoel. in de lengte voor het kne- m hi.V kelhuisie Iwat een geschikte en nuttiae plaats daar- Wyyv+f, Wff voor isl gebouwd zou worde. Um dese reden. Als volat chryty nuk i/hvtlf IriP Ende daarin- mettertijd de beste boeken, die men krijgen J ™JJ of verwerven kan op het gebied van de heilige schrift, beide Mtt4t/ rechten, medicijnen en christelijke geschiedenissen, alsook cItV tpkilltt tr de goede en nuttige kunsten. mkth Imjttut m tof) >Af knj(n: Weer daarachter twee regels: tusschen die karcken muer ende dat dack van die Liberije Daarop moet een brede stenen goot gelegd worden tussen de kerkmuur en het dak van de Librije. Op de derde rij: Daaronder twee rijen rechthoeken met de letter c. In het midden van de schets twee regels: C: Die baichken van die [ene] nese an die up die ander geslaegen, dairup ein muer gelecht macht worden, dair ut die baegen des gewulfd van die Liberije sprijngen salt. c: De boogjes van de ene kraagsteen naar die op de andere geslagen, waar op een muur gelegd moet worden, waarvandaan de bogen van het gewelf van de Librije zullen ontspringen. Onder deze tekst zeven keer de letter Fig. 2 Deel van pagina uit Consideratiën van C. Slyndewater, met een hertaling van de tekst. Voor een transcriptie van de tekst zie de kadertekst 'Karneckels huisken'. (foto en bewerking: Dineke van Krimpen) f: Twee of drie vensters in de muur naast het kerkhof. Daaronder, ook verticaal: Bijna onderaan (horizontaal): E: Die muer de[r] Liberije naist den karckhoff. e: De muur van de Librije naast het kerkhof. Helemaal onderaan zijn afwisselend de letters e en f te zien. Op pagina 8 van het notitieboekje van Slindewater staat bovenaan (fig. 2): Ten anderen. Dat ein Librarie up den karckhoff, achter die Raitzcapelle, in die lengte, wes an dat kar neckels huisken (als ein bequeem, ende nutte plaitz dair- toe) getijmmert werde. Um dese reden. Als In de linker kantlijn: Ende dairin, met der tijt getuicht die beste Buicke, die men krijgen, ofte warven kan, in die hillijge schrift, beijde Rechten, Medicijn, ende Christlicke historien, met ander eerlicke ende nutte konsten. (transcriptie: Dineke van Krimpen) Links boven verticaal staan drie re gels: ^utphen - 2015/2 49

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 17