4 Hazon, a.w. Meijer Krukziener, 1930. (collectie Regionaal Archief Zutphen) den. De woningen kregen alle een eigen in gang door van de binnengang van Beekstraat 21 een open doorgang te maken. Aan de achterzijde verrees een vrijstaand trappen huis voor de twee op de verdieping gemaakte woningen. De tekst op de voorzijde werd weer aangevuld tot Pettenfabriek FMM Krukziener, als blijvende herinnering aan het bedrijf.38,39 Er zijn geen sporen gevonden van een schei- dingsmuur.40 Bronnen, literatuur en noten 1 Regionaal Archief Zutphen (RAZ), archief nummer 349, inv.nr. 605. 2 Aryeh Hazon, Licht en schaduw. Herinneringen aan mijn jeugd en onderduik in Zutphen, Zutphen 2015. 3 RAZ, achiefnr. 349, inv.nr. 605. 5 RAZ, Bevolkingsregister Zutphen; Jaarverslag Gemeente Zutphen 1891. 6 RAZ, Bevolkingsregister Zutphen. 7 RAZ, Jaarverslag Gemeente Zutphen 1906. 8 RAZ, Jaarverslag Gemeente Zutphen 1924. 9 Eric Fisscher (red.), Venter Fabriqueur Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 -1940, Amsterdam 1994, p. 74 e.v. 10 S. Laansma, De joodse gemeente te Zutphen, Zut phen 1977, p. 17. 11 Renée Koot, Informatiemap voor gidsen Stadswan delingjoods Zutphen, ongepubliceerd. 12 RAZ, Bevolkingsregister Zutphen; Jaarverslag Gemeente Zutphen 1922. 13 Géke de Wilde, 'Renovatie Krukzienerhofje in de Beekstraat', in Jaarboek 2000 Wijnhuisfonds Zutphen. Zutphen 2001, p. 30. 14 RAZ, Jaarverslagen Gemeente Zutphen 1910 en 1911. 15 De Wilde, a.w., p. 31. 16 RAZ, Jaarverslagen Gemeente Zutphen 1924 en 1925. 17 Hazon, a.w. 18 Rienk Vermij, 'Gedwongen tempo. De lopende band in Nederland tot de Tweede Wereldoor log', in Neha Jaarboek 2001. vol. 64, p. 227 e.v. 19 Hazon, a.w. 20 W.Th.M. Frijhoff e.a., Geschiedenis van Zutphen, Zutphen 1989, p. 184. 21 RAZ, Archiefnr. 363: Coll. paspoorten. 22 Fischer, a.w., p. 70 23 Nieuwe Tilburgse Courant, 24-2-1925, Het 26-2-1925 (www.delpher.nl). 24 Het Volk, 6-4-1925 (www.delpher.nl). 25 Het Volk, 8-3-1927 (www.delpher.nl). 26 Vermij, a.w., p. 227 e.v. 27 Hans de Beukelaer, 'Van katoennijverheid tot tricotage-industrie. De Oost-Gelderse textielsector in de jaren 1918-1945', in: Textiel Historische Bijdragen, jaargang 49, 2009, p. 74 e.v. 28 Koot, a.w. 29 Limburger Koerier, 31-12-1932 (www.delpher.nl). 30 www.oorlogsdodennijmegen.nl 31 RAZ, Archiefnr. 103, inv.nr. 98. 32 Hazon, a.w 33 RAZ, Archiefnr 103, inv.nr. 98. 34 Hazon, a.w. 35 Nederlands Israëlietisch Weekblad, 30-1-1953 (www.delpher.nl). 36 RAZ, Jaarverslag Gemeente Zutphen 1961. 37 Koot, a.w. 38 De Wilde, a.w., p. 31. 39 Aannemelijk is dat FMM staat voor Firma Meijer Mozes. 40 Mededeling van Géke de Wilde, in: Koot, a.w. Zutphen - 2015/2 47

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen (vanaf 1982) | 2015 | | pagina 15