stichting ihjnhuisronds Kijk voor meer informatie op www.wijnhuisfonds.nl of bel 0575 51 38 29 Berkelsingel 30 7201 BL Zutphen ANBI Monumentenzorg instanties Zutphen-Warnsveld Stichting Wijnhuisfonds Berkelsingel 30 7201 BL Zutphen Gemeente Zutphen 's-Gravenhof 2 7201 DN Zutphen Stichting Bescherming Stadsschoon Zutphen Martinetsingel 9 7201 DS Zutphen Zicht op Zutphen p/a Paul de Neeling Ida Gerhardsingel 113 7207 CL Zutphen Stichting Zutphense Pracht p/a Weg naar Laren 45 7203 HE Zutphen Dorpsraad Warnsveld Rijksstraatweg 65 7231 AC Warnsveld Stichting Waardevol Warnsveld Secr. Mw. L. van den Akker-Windig Rijksstraatweg 99 7231 AD Warnsveld Stichting Warnsveldse Monumenten p/a mw. A. Meesters Molenstraat 6 7231 KN Warnsveld Stichting Dorpsherstel Warnsveld p/a De Nachtegaal 12 7231 NX Warnsveld panden blijken nog veel ouder te zijn. Ze horen, aldus Krijnen, bij elkaar, wat je goed ziet aan de ankers in de muur en de stenen, die- als je de afvoerpijp wegdenkt- gewoon doorlopen. De panden delen de naam de Rode Toren net als de straat om de hoek. Bouwsporen in de gevel en de balken plafonds wijzen op de 14e eeuw. Er is zelfs een hergebruikte balk die volgens dendrochronologisch onderzoek rond 1330 is te dateren. In 1610 hadden de herbergiers Derrick en Gertgen Hoberdinck het pand gekocht en in 1614 grondig verbouwd. Waarschijnlijk hebben zij de oude trapgevel over de hele breedte van beide panden verwijderd en ze van twee aparte trapgevels voorzien. Nummer 28 kreeg later een ander dak met kroonlijst. Krijnen wijst op de geprofileerde consoles aan de balken in het huidige brocante- pand. Ook de kelders met stenen trappen in beide panden zijn bijzonder. Ze waren vroeger met elkaar verbonden. Voor Anja en Bas is de geschiedenis van het pand een bevestiging van hun intuïtie bij de beslissing om in dit middeleeuwse pand hun winkel te beginnen. De Lange Hofstraat was al de belangrijkste straat in de negende-eeuwse ringwalburg Zutphen en is nu nog steeds een toplocatie in de stad. Het artikel van Jeroen Krijnen over Lange Hofstraat 26 en 28 is te vinden op www.zutphensepracht.nl/zp/zm12.pdf Agnes van Brussel Het Wijnhuisfonds, opgericht in 1927, is één van de oudste restaurerende instellin gen van ons land. In Zutphen zijn in totaal meer dan 85 doorgaans erg verwaarloosde panden door het fonds gerestaureerd. De panden zijn te herkennen aan het op de gevels aangebrachte bronzen zegel. Daarnaast bewaakt het fonds, waar nodig, cultuurhistorische waarden en draagt ook financieel daaraan bij. Ook u kunt donateur worden en meehelpen aan het behoud van de historische binnen stad.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2013 | | pagina 46