De monumentencommissie blikt terug op 2012 De gemeentelijke monumentencommissie is door het college van Burgemeester en Wethouders van Zutphen aangesteld om het college te adviseren over monumentenzorg.. De geschiedenis van de commissie gaat terug tot 1925 toen de eerste gemeentelijke monumenten commissie van Zutphen in functie kwam. Bij de decentralisatie van monumentenzorg naar de gemeenten in 1985 is de vorm van de commissie voor monumentenzorg aangepast. De huidige leden van de commissie geven nu reeds tien jaar advies en hebben een schat aan kennis over de stad. De commissie blikt met gemengde gevoelens terug op het bewogen monumentenjaar 2012. Het jaar werd allereerst getekend door het plotseling overlijden van één van haar gewaardeerde leden, de heer Gertie Hissink. Sinds 2005 was de heer Hissink lid van de commissie. Hij bezat veel kennis over de historie van de binnenstad en over de specifieke gebouwen waar hij een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. De heer Hissink zette zich met verve in voor het landelijk gebied en benadrukte het belang van goede landschapszorg. Naast zijn functie in de commissie spande hij zich ook in voor het behoud van belangrijke rijksmonumenten in Warnsveld, zoals de Warkense Molen. Begin 2012 zijn de heren Peter Boer en Theo Jurres gestopt met het commissiewerk. Het verlies aan vakspecifieke en lokale kennis betreurt de commissie ten zeerste. sprak daarom regelmatig haar zorg uit over de noodzaak van kwaliteits- en formatiebehoud bij het team Omgeving. Ondanks deze zorgen zijn er in de stad veel lovenswaardige en belangwekkende projecten in gang gezet. In de binnenstad zijn er kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd in de ontwikkelplannen voor de Halvemaanstraat en Paardenwal. Aansluitend aan dit gebied is een belangwekkend plan van het Sint Antonie Broederschap behandeld over de aansluiting van het Ruitershofe aan het plangebied. Het Wonen-boven-Winkels project van de gemeente en woningbedrijf Ons Huis boekte in 2012 mooie resultaten met de restauratie van Oudewand 130, Laarstraat 111, Groenmarkt 28 en de plannen voor Bornhovestraat 43-45. Ondanks de wijzigingen in de commissie en de aanhoudende crisis in de bouw is de commissie in 2012 twintig maal voor vergadering bijeen geweest. De Commissie gaf ruim honderdtwintig adviezen over de meest uiteenlopende initiatieven. Nieuw beleid voor monumentenzorg is al langere tijd in ontwikkeling. In 2012 gaf de gemeente prioriteit aan de concrete aftandeling hiervan. Veel van dit beleid zal in 2013 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Door de bezuinigingen van de gemeente is de advisering gewijzigd en vereenvoudigd en dit geldt ook voor de verslaglegging. De commissie Zeker zo belangrijk is de ontwikkeling rondom de Broederenkerk met aan de noordzijde de plannen voor het nieuwe culturele centrum en aan de westzijde de invulling van het braakliggende terrein in 2012. Ten aanzien van beide projecten had de commissie liever gezien dat de ontwikkelingen meer naar het Broederenkerkplein zouden zijn gericht. De commissie heeft vooral zorgen ten aanzien van het woningbouwproject Naar de mening van de commissie sluit dit project vooral op het binnenplein niet aan bij de beeldkwaliteit van de stad en neigt het veel naar een historische falsificatie. Uiteindelijk A De monumentencommissie v.l.n.r: Wim Wensink; lid namens Het Wijnhuisfonds, Gerhard Simonetti; lid specifiek architectuur, Chris Wentink; o.a. voorzitter van Dorpsherstel Warnsveld, Jan van Blarikom; voorzitter van de commissie 34

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2013 | | pagina 34