uS£ Si 74Ê\ Beukerstraat 75 (doorbraak Boek en Buro) 11A Si v IP JAARVERSLAG ROUWHiSTORiE 2012 Ten behoeve van de uitbreiding van boekenzaak Boek en Buro in Beukerstraat 77 is door eigenaar Han Nieuwenhuis het linker pand Beukerstraat 75 aangekocht. Beide panden zijn rijksmonument. (aff.1) Om de uitbreiding te effectueren zijn een tweetal brede openingen gecreëerd in de bouwmuur tussen beide panden: één aan de voorzijde en één achterin, ter plaatse van dichtgebouwde tuinen achter beide panden. Het maken van de achterste doorbraak is bekeken en gefotografeerd, de doorbraak aan de voorzijde was van bouwhistorisch groter belang en is intensief begeleid. Alvorens gestart werd met het maken van de doorgang is hier aan beide zijden een muurdeel van zes meter lang en drie meter hoog ontpleisterd ten einde bouwsporen te kunnen documenteren en om de mogelijkheid te hebben eventuele, interessante bouwsporen in het plan te kunnen passen. De uitkomst van de documentatie was dat vrijwel al het muurwerk binnen deze vrijgelegde plek in ieder geval tijdens de afgelopen 150 jaar aan beide zijden diverse malen is teruggekapt, Kapconstructie Vlak voordat in Beukerstraat 75 de trap werd verwijderd ten behoeve van een vrije winkelruimte op de begane grond, is de voormalige bovenwoning en zolder van het rijksmonument bekeken. Op zolder werd een eiken sporenkap aangetroffen, die vrij in het zicht is gelaten. (aff.3) De halfaoutse verbindingen in de nok zijn gespijkerd (dus geen toognagels) en ook de halfaoutse verbindingen van haanhouten op de sporen zijn gespijkerd. Deze verbindingen zijn recht uitgevoerd in tegenstelling tot de in Zutphen ook wel toegepaste halve zwaluwstaartvormige verbindingen. De constructie is volledig voorzien van gesneden telmerken die oplopend zijn genummerd van achteren naar voren en op de straatzijde van de sporenparen zijn aangebracht. geDieisterae nana i gewijzigd, hersteld, opgevuld en dat hierin nauwelijks meer een logische ontwikkeling viel te herkennen. Een voor de voortgang van de actuele bouwwerkzaamheden gunstige uitkomst. Zestiende- of zeventiende-eeuws muurwerk, laat staan middeleeuws werk was zo goed als afwezig; een bruikbare tienlagenmaat kon niet genomen worden. Een uitzondering hierop was een aangetroffen restant van een segmentboog van een vermoede doorgang, acht meter van de voorgevel. Deze is aan de zijde van nummer 75 alweer lang geleden dichtgemetseld, getuige de toegepaste (hergebruikte) bakstenen en oude restanten van witselkalk, die in ieder geval vóór uitvlakwerk uit de late 19e eeuw moet zijn aangebracht. Interessant waren de aanzetten van een spaarboog aan beide zijden van de bouwmuur in de eerste drie meter vanaf de straat. Aan de zijde van Beukerstraat 77 was deze spitsboogvorming (gotisch), aan de zijde van Beukerstraat 75 rondboogvormig. (afa.2) De ongelijke hoogte en vorm van de bogen is een aanwijzing voor een gemeenschappelijke bouwmuur die in twee stappen tot stand is gekomen. De geplande doorgang is ter plaatse één meter versmald om inpassing en behoud van deze belangrijke bouwsporen mogelijk te kunnen maken.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2013 | | pagina 25