Monument en Monumentaal wordt Zutphense Pracht Voorwoord Kijk omhoog Sammy zong Ramses Shaffy in 2006 in de Hanzehof. Het was een goede tip voor de Zutphenaren. Kijk omhoog en bewonder de prachtige gevels in de binnenstad. Als bewoner van de stad heb je niet zo snel die neiging. Alleen toeristen zie je omhoog kijken naar de verschillende gevels. Vaak met een boekje in de hand. Sightseeing doe je op vakantie of als je een dagje uit gaat. Misschien is het nieuwe blad Zutphense Pracht een goede aanleiding om meer omhoog te kijken en je te verwonderen over al die eeuwen bouwkunst. In dit blad lees je bijvoorbeeld dat de tuitgevel van Proostdijsteeg 5 oorspronkelijk anders is geweest. Het had ooit dezelfde trapgevel als Frankensteeg 13. En hebt u wel eens gezien dat op het dak van Houtmarkt 70 tegenover De Oude Apotheek een beeld staat? Is het een man of een vrouw, misschien een soldaat? Zutphense Pracht zit niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond. Archeologische vondsten vertellen ons van een lang en rijk verleden. Zutphen was in de veertiende eeuw een rijke stad, die internationaal in aanzien stond. Op het 's Gravenhof stond er in de elfde eeuw een vorstelijk tufstenen paleis, een palts. Resten daarvan liggen onder het plaveisel. Nog steeds doet de archeologische dienst op tal van plekken in de stad bijzondere ontdekkingen. Lees het jaarverslag archeologie en verwonder je over de rijke geschiedenis van Zutphen. Verbouwen in een monument in de stad, levert altijd spanning op. Zutphens monumentenadviseurs doen er alles aan om de historie van de stad te ontdekken en ons erfgoed zo goed mogelijk in tact te houden. Tegelijkertijd wil de huurder/ eigenaar comfortabel wonen en ervaart hij de eisen, die monumentenzorg stelt bij bouwplannen soms als lastig en betuttelend. Met goed overleg en wederzijds begrip is het mogelijk om de bemoeienis om te zetten in ondersteuning. In Zutphense Pracht komen twee partijen samen, de gemeente Zutphen en de Stichting Wijnhuisfonds. Beiden hadden een eigen nieuwsbrief, Monumentaal en Monument. Zutphense Pracht komt hiervoor in de plaats. In dit monumentenmagazine is plaats voor verschillende benaderingen. Het Wijnhuisfonds en het gemeentebestuur hebben een verschillende positie. Vaak zijn ze het eens. Maar het bestuur van het Wijnhuisfonds kan een ander standpunt innemen als het om bescherming van het historisch aangezicht van Zutphen gaat. Die ruimte moet er zijn in dit blad. Ook van u als lezer horen we graag uw mening over alles wat met monumenten, bouwhistorie en archeologie te maken heeft. Dat kan in het volgend nummer in het najaar, maar ook via de website www.zutphensepracht.nl. Uiteindelijk gaat het ons allemaal om het behoud van Zutphense Pracht Agnes van Brussel Hoofdredacteur djnhuisfonds 5

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 5