Nader tot Z. Bij Brummen valt er niets nog te ontwaren. Niet voor het oog althans. En in de lucht hooguit zacht zmderen, een zucht verlangen. Een hang naar oevers en naar varen. Verder, in de velden rondom Oeken, daagt aan de horizon een silhouet. Hoge torens, sierlijk puntig, afgezet tegen de wolken, die naar composities zoeken Vanaf de oever volgt het slotaccoord: Een zachte glans van wit; de IJsselkade. Zicht op de oude brug. En de genade van het water. Ongehoord. Gedachten gaan al naar het 's Gravenhofse oord naar hoe de echo van mijn voetstappen klinkt tegen de huizen van de Oudewand en in de stegen. Naar 't milde lamplicht dat in nonchalante vegen de Berkelkade met een extra glans bekoort. Te lang de Wijnhuistrappen niet bestegen Te lang het Fluisterbootje niet gehoord. Te lang niet meer gedwaald in lenteregen door het Agnietenhofje -ongestoord. Ik zie een schip, er speelt een kind aan boord. Alles valt samen in de aanblik van dit mooie. 't Stoplicht springt opnieuw naar groen, t'rug van het rooie. Een echtpaar naast me straalt en lacht. We fietsen voort. en plaatjes maken als in prentenboeken. Water, huizen, pleinen, straten, kerken versmelten onder wisselende zwerken in kant'lend tegenlicht tot schildersdoeken. Gedicht: Erika Mannink Workshop "Poëtisch Klussenbedrijf" Foto: Sander Grootendorst Vlinderwerk is het poëtisch tekst- en theaterbedrijf van de Zutphense stadsdichter Erika Mannink en dichter Sander Grootendorst, ook uit Zutphen. Ze geven poëtische voorstellingen, verzorgen workshops en schrijven gedichten voor uiteenlopende gelegenheden. Kijk voor meer informatie op www.vlinderwerk.nl Vlinderwerk neemt u graag mee in de wereld van de poëzie. We behandelen monumentale dichters van de Tachtigers tot aan de modernen, verdiepen ons in sonnetten vrije verzen, oefenen met allerlei vormen van rijm ritme. Aan de hand van grote lijnen, kleine details, anekdotes, gedichten en verhalen laten we u zinnen bouwen waarvan u niet vermoedde dat u daartoe in staat was. U zult woorden op een nieuwe manier leren proeven. Tijd: zondag 24 juni 2012, 13 uur 30 Plaats: bovenverdieping van de Oude Apotheek (Houtmarkt 73, Zutphen) Kosten: 60 p.p. (inclusief cursusmateriaal, drank een interessant literair kadootje) Aanmelden via vlinderwerk@gmail.com

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 4