gedocumenteerd. Hiermee is de kennis over de middeleeuwse topografie van Warnsveld weer iets toegenomen. Het vondstmateriaal biedt echter vooral een kijkje in het gewone leven. Het meest werd gevonden uit de tweede helft 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Onder het vondstmateriaal vinden we bijvoorbeeld mondharmonica's, schaatsen, speelgoed, strijkbouten sigarenknippers, inktpotjes, schrijfgerei, bestek, belastingplaatjes, horloges en opvallend veel sieraden. Behalve van het Rhienderink werden ook sporen gevonden van boerderij de Scheurkamp aan de Rhienderinklaan. Een afvalkuil uit de 17e eeuw is een aanwijzing dat de geschiedenis van deze boerderij verder terug gaat in de tijd dan tot nu toe werd aangenomen. Het archeologisch onderzoek wordt voortgezet in de sleuf die voor de (gedeeltelijk?) middeleeuwse boerderij 't Brake langs gaat. Rhienderinklaan 26 Een veertiende-eeuwse erfgreppel Op deze locatie werd een bouwput voor een nieuw te bouwen huis onderzocht. De locatie bevindt zich op het erf van de historische boerderij de Scheurkamp. De plek bleek weinig historische sporen te bevatten en vooral als landbouwgrond in gebruik te zijn geweest. Wel werd er een 14e-eeuwse erfgreppel ontdekt. Vispoortgracht De kanonskogels van Prins Maurits In 2011 werd de Vispoortgracht uitgebaggerd. Omdat dat lang niet was gedaan, is het opgezogen slib uitgekamd op vondsten Deze bleken inderdaad bij duizenden aanwezig in het slib. Het merendeel van deze vondsten is gedaan door vrijwilliger Eric Karssenberg. De Vispoortgracht is als onderdeel van de Insigne van het Canadese Midland Regiment Overzicht van de opgraving op de Rhienderinklaan met dwars door de put de middeleeuswe greppel vestingwerken (met het Slijk- en Galgebastion) in 1617 gegraven in een oude arm van de IJssel. De oudste vondsten dateren uit de middeleeuwen, uit de IJsselfase dus. Zo zijn er bijvoorbeeld vier kruisboogpijlpunten (met nog resten van de houten schacht) gevonden en een arm van een 15e-eeuwse balans. Een grote hoeveelheid aksen en pikhaken is mogelijk te relateren aan de houthandel in de 17e en 18e eeuw waarbij eindeloze ladingen boomstammen door de grachten heen gemanoeuvreerd moesten worden. Een C14-gedateerde menselijke schedel bleek uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog te stammen. Hetzelfde geldt voor twee kanonskogels. Deze kogels zijn exact te dateren in het jaar 1591. Dit is namelijk de enige keer in de geschiedenis van Zutphen dat de stad op deze plaats met kanonnen werd bestookt (door prins Maurits). Uit de tijd dat Zutphen nog kazernes had, zijn er twee kokardes, knopen van ieder denkbaar legeronderdeel en 19e-eeuwse patroonhulzen gevonden. De meeste munitie, die werd gevonden, dateert echter uit de Tweede Wereldoorlog. Vele honderden patronen, granaten en delen van geweren kwamen tevoorschijn. Eveneens uit de Tweede Wereldoorlog stammen Canadese baretinsignes, scheermessen, aanstekers en twee modellen van G1-jachtkruisers die in de oorlog werden gegoten uit neergestorte vliegtuigen. De 707 gevonden munten geven vooral een mooie chronologische indruk van het vondstmateriaal en de soms ingewikkelde lokale geldeconomie door de tijd heen. Meijerink Het graf van een prinses uit 750 v. Chr. Bij de aanleg van een fietspad en toegangsweg naar het nieuwe sportpark het Meijerink werden tal van archeologische resten aangetroffen. In 2010 is hierover al bericht. Het veldwerk ging in 2011 door. Uit de steentijd werden vuurstenen artefacten uit het vroeg- en midden mesolithicum gevonden en een geslepen vuurstenen bijl uit het neolithicum. Ook een groot aantal kuiltjes op de bodem van een ven bleken gegraven te zijn in mesolithicum en neolithicum, mogelijk om water op te scheppen als het ven in de zomer droog stond. Het belangrijkste fenomeen, dat werd aangetroffen, was echter het urnenveld. Hiervan is maar een klein deel onderzocht, maar met verassende resultaten. De meeste

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 30