BOEKEN EN PUBLICATIES sawaa Historische atlas van Zutphen I Willem Frijhoff, Michel Groothedde en Christiaan Te Strake De veelbewogen ontwikkeling van Zutphen wordt in 35 kaarten van Zutphen ontvouwd Uitgeverij Vantilt, 22,50 Warnsvelders aMl—gt KM i Warnsvelders, Wonen, werken en leven in de twintigste eeuw Henk Makkink en Jan Rossel In zeven hoofdstukken wordt de geschiedenis van het dorp Warnsveld geschetst in de twintigste eeuw. Een initiatief van het gemeentebestuur van Warnsveld als afscheidscadeau aan de inwoners. Walburg Pers, 19,95 Vestingstad Zutphen Michel Groothedde en Jeroen Krijnen Beeldatlas van de vestingstad Zutphen. Verschenen als neerslag van de expositie elf eeuwen versterken en verdedigen in 2004. Uitgeverij Walburg Pers, 2e druk, 19,95 Dërfgoedm Duurzaam erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed ra - Hoe maak je monumenten zo duurzaam mogelijk. Verhalen van eigenaars, technisch experts en historici. Een IP-boek vol praktische tips. Uitgeverij Terra Lannoo, 39,95 Dwalen en dromen; zwerftochten door Zutphen Dirk Verbunt, Bert Jansen en Wim Wensink Een lofzang op de stad Zutphen, de imposante gevels, kerken en torens in uiteenlopende stijlen; steegjes, straatjes, pleinen en markten. Het gaat in op interessante bouwdetails en gebruikte materialen, die niet iedereen opmerkt. 'Dwalen en dromen', voert de lezer aan de hand van een Zutphenaar door de stad. Stadswandelroute bijgevoegd. Uigeverij Gbj beheer, 34,95 Van kelder tot kap Werkgroep Bouwhistorie Historische Vereniging Zutphen Uitgebreide beschrijving van een bouwhistorische wandeling door Zutphen. Uitgeverij Walburg Pers, 24,50 Zutphen, de verdwenen stad Niek Megens Gedenkboek van het bombardement van Zutphen op 14 oktober 1944, gebaseerd op een artikelenreeks in dagblad De Stentor tussen 2009-2011. Betrokkenen en ooggetuigen doen hun verhaal over het drama en publiceerden fotomateriaal. De auteur heeft deze verhalenreeks bewerkt en aangevuld met aanvullend fotomateriaal en achtergrondinformatie. Uitgeverij Walburg Pers, 19,95 In de reeks Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP)verschenen in 2011 zes nieuwe publicaties: 1) Erven uit ijzertijd en volle middeleeuwen in Warnsveld H.A.C. Fermin Archeologisch onderzoek onder de nieuwbouw van Den Bouw, Abersonplein 9 Warnsveld ZAP 63 2) Erve Scheurkamp H.A.C. Fermin Archeologisch onderzoek op bouwkavel Rhienderinklaan 26 te Warnsveld, ZAP 64 3) Wonen en werken in het centrum van prestedelijk Zutphen C. Koster Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen - Stadhuis en Kuiperstraat 1, circa 882-1200 na Christus, masterscriptie Saxion Hogeschool, ZAP 65, 2011 4) De vorstelijke palts van Zutphen M. Groothedde De uitwerking van de opgravingen van 1946 en 1993 t/m 1999 op en rond het plein 's-Gravenhof te Zutphen. ZAP 66 Dit project wordt meegenomen in zijn proefschrift over het 's-Gravenhof van ca. 850 tot 1200. 5) Adellijke eetgewoonten. De vorstelijke palts van Zutphen C. Cavallo Zoöarcheologisch onderzoek naar de resten van Huize de Kasteele, Zutphen (1994-1995). ZAP 67 6) De Vispoortgracht Fermin& Groothedde Baggervondsten van middeleeuwen tot Michael Jackson, ZAP 68 17

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 17