Het Broederenklooster als welkomstpoort naar de stad Zutphen moet bezuinigen, op alle sectoren, dus ook op de sector cultuur. Vorig jaar leidde de aankondiging van een plan om de bibliotheek in de Broederenkerk te sluiten tot een ongekend hevig protest. Begrijpelijk, want niet alleen is de Broederenkerk, gebouwd in 1300, een van de weinige goed bewaarde kloosterkerken van ons land, het is ook nog een van de mooiste openbare bibliotheken. Het gemeentebestuur kon niet om het protest heen, maar ook niet om het gegeven dat de bibliotheek en de twee Zutphense musea per jaar gezamenlijk 500.000 euro moeten bezuinigen. De NUON-gelden (verkregen door verkoop van de aandelen van het energiebedrijf) boden uitkomst. Het college besloot tien van de vijftig miljoen te besteden aan eenmalige investeringen, vier miljoen voor een nieuw zwembad en vier miljoen voor herbouw en restauratie van het Broederenklooster, waarin de bibliotheek en de twee musea gehuisvest kunnen worden. (de resterende twee miljoen is nog niet bestemd). Daarmee wordt het Museum Henriette Polak bij het Stedelijk Museum in het Broederenklooster gevoegd. Vier miljoen is niet toereikend. Om het ambitieuze plan uit te voeren is 8,5 miljoen nodig. Het College van B&W verwacht dit bedrag uit de pot van de provincie en fondsen te verwerven. In de nieuwe opzet krijgen niet alleen de bibliotheek en de musea een plek in het Broederenklooster, ook het kantoor van de VVV/ ANWB sluit aan. Deze laatste gaat de belangrijke receptiefunctie vervullen. Er komt een filmzaal voor o.a. het filmtheater Zutphen (die ook blijft bestaan op de Houtmarkt) en de Stichting 't Oude Kinderboek krijgt een plek n bij de bibliotheek. Voor de archeologische schatten en pronkstukken uit het Regionaal Archief Zutphen (het archief blijft gevestigd in de Spiegelstraat) komt tentoonstellingsruimte en om het geheel extra aantrekkelijk te maken voor de consument komt er een museumwinkel en een grand café met twee terrassen in de kloostertuin en in de binnentuin. De locatie als toegangspoort van de binnenstad recht tegenover het station met wellicht nog een nieuwe toegangsbrug moet als een magneet werken op de bezoeker van Zutphen. Een ruime lichte toegang in een glaspui aan de Rozengracht benadrukt het In 1293 schonk gravin Margaretha van Vlaanderen, de vrouw van graaf Reinoud I van Gelre, het oude Gelderse Hof aan de predikheren van de Dominicaner orde. Zij begonnen met de bouw van de grote kloosterkerk, die omstreeks 1310 is voltooid. De Broederenkerk was het eerste zuiver Gotische gebouw in de stad. Het klooster was vroeger een groter complex, waarvan de kloostergang en de refter zijn overgebleven. Daarin zit nu het Stedelijk Museum. In 1591 werd de kerk na verovering van de stad door Prins Maurits protestants. In 1826 werd het ingangsportaal aan de zuidzijde gebouwd. Tijdens diverse restauraties kwamen gewelfschilderingen tevoorschijn. In 1983 opende de bibliotheek haar deuren in de kerk. Jaren leegstand en plannenmakerij gingen eraan vooraf.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 14