nieuwe loopbruggen naar won ien boven winke Turfstraat 22 Beukerstraat 8 Beukerstraat 6 Lutherse kerk Beukerstraat 10 nieuw centraal trappenhuis Neerslag van een haalbaarheidsonderzoek voor een glazen trappenhuis en loopbrug in de driehoek Beukerstraat, Korte Beukerstraat en Turfstraat op de binnenplaats achter de Lutherse kerk Subsidie voor het creëren van woonruimte boven winkels Bent u eigenaar van een winkel/-bedrijfspand in het kernwinkelgebied van Zutphen en u wilt de leegstaande ruimte boven dat pand als woonruimte gebruiken? Weet u niet of een verbouwing financieel rendabel is en wilt u een haalbaarheidsonderzoek laten doen? Is de toegang van de bovenruimte verdwenen of voldoet deze niet aan de geldende eisen? Moet u voor het maken van een toegang winkelruimte opofferen? U komt wellicht in aanmerking voor subsidie. Voorwaarden: uw winkelpand of bedrijfspand moet in het kernwinkelgebied liggen (de binnenstad of in de Spittaalstraat, Laarstraat of Nieuwstad' er is de afgelopen 10 jaar geen overheidssubsidie verstrekt voor huisvesting in het pand de woonruimte is de afgelopen 5 jaar niet bewoond en blijft voor tenminste vijf jaar in stand tenminste 80 procent van het bruto vloeroppervlak van de woning bevindt zich boven een winkel of pand met bedrijfsmatige functie het werk wordt door een erkende architect en aannemer(s) uitgevoerd Er zijn drie subsidieonderdelen: voor het laten maken van een haalbaarheidsonderzoek. Deze is 50 procent van de kosten met een maximum van 1.000 euro per woning voor het maken of verbeteren van een trapopgang. Deze is 80 procent van de kosten met een maximum van 10.000 euro per woning voor het onttrekken van winkelruimte voor het maken van een trap naar de woning. Deze is 80 procent van de kosten met een maximum van 5.000 euro per woning en maximaal 15.000 euro per trappenhuis Als het gaat om een gemeentelijk monument dat restauratie behoeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor restauratiesubsidie van de provincie Gelderland. Het pand moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling 'Wonen boven winkels'. De subsidie van de provincie bedraagt 20% van maximaal 250.000 euro maar nooit meer dan met de gemeentelijke subsidies samen. U kunt de subsidie aanvragen met het formulier Subsidieaanvraag Wonen boven winkels op de website www.zutphen.nl. De gemeente reserveert ieder jaar een vast budget. Het is dus mogelijk dat u wel aan de voorwaarden voldoet maar dat er geen budget meer is. De gemeente laat u schriftelijk weten of u wel of geen subsidie krijgt. 13

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 13