Nieuwe kansen op een appartement in de binnenstad Spannende projecten door ontsluiting van woningen boven winkels De gemeente Zutphen wil het wonen boven winkels in de nieuwe appartementen in deze monumenten zijn al verhuurd. De binnenstad graag bevorderen en maakte daarom enkele jaren andere projecten zijn in verschillende stadia, van vooronderzoek geleden een subsidieregeling om de leegstand boven winkels tot concrete bouwwerkzaamheden. Van de Looi en Jacobs werken tegen te gaan. aan een viertal haalbaarheidsonderzoeken, die 10 a 20 woningen kunnen opleveren. Er kwamen afspraken met Woningcorporatie Ons Huis om hierin samen te werken. Veel resultaten werden niet geboekt en Ons Blanksma is namens de gemeente met verschillende eigenaren/ Huis luidde de noodklok. Alle projecten bleken niet of moeilijk winkeliers in gesprek. Het streven is om voor meerdere aan elkaar te realiseren vanwege strijdige regelgeving op het terrein van grenzende panden tegelijk een ontsluiting te maken naar de Welstand, Monumentenzorg of Ruimtelijke ordening. Dat was bovenverdiepingen door middel van een trap. Als voorbeeld noemt een signaal voor de gemeente om nieuw beleid te maken en hij het haalbaarheidsonderzoek voor een project bij de Lutherse Johan Blanksma, projectleider 'Wonen boven winkels' ging aan kerk aan de Beukerstraat. Deze kerk heeft een poort om de hoek de slag om met de betrokken ambtenaren hindernissen op te aan de Korte Beukerstraat, die toegang geeft tot een binnenplaats. De achterzijde van winkelpanden bieden mogelijkheden voor ontsluiting van meerdere bovenverdiepingen ruimen. Het aanpassen van de regelgeving bleek echter nog niet Voor die plek is door Attika Architecten een centraal glazen voldoende om de winkeliers te enthousiasmeren. Dus werd er trappenhuis bedacht, dat de panden in de driehoek Beukerstraat, besloten om de winkeliers actief te benaderen en tevoren een Korte Beukerstraat en Turfstraat ontsluit. Of het tot uitvoering komt, onderzoek te doen naar het potentieel aan verhuurbare woningen staat nog ter discussie. Het Zutphense architectenbureau heeft boven winkelpanden. Van de Looi en Jacobs Architecten uit ook een studie klaar liggen voor de panden boven de bruidswinkel Huissen kreeg de opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Het en de KPN winkel in de Turfstraat met achteruitgang in de architectenbureau bracht inzicht in de omvang van de leegstand. Rosmolensteeg. Alle binnengebieden van de bouwblokken in de binnenstad zijn minutieus in kaart gebracht. De kansen voor wonen boven winkels Het project 'Wonen boven winkels' draait op volle toeren. liggen namelijk aan de achterzijde. Blanksma ziet nu resultaten alhoewel hij toegeeft dat het creëren van comfortabele appartementen en de zorg voor monumenten Van de Looi en Jacobs Architecten creëerde een maatplan voor altijd enige spanning oplevert. De problemen die dat oplevert de ontsluiting van leegstaande etages en voor panden waar de zijn wel oplosbaar, maar andere bedreigingen zijn in zicht. De toegang naar de bovenwoning door de winkel gaat. Dat dit een Provincie wil het aantal te bouwen nieuwe woningen inkrimpen en belemmering is om de bovenverdieping als woning te gebruiken, dat geldt ook voor deze appartementen. Onterecht vindt Blanksma. laat zich raden. Voor deze panden, veelal monumenten in de "Onderzoek toont aan dat het wonen in de binnenstad steeds binnenstad, verleent de gemeente vrijstelling voor het maken van meer in trek is. Het heeft een bijzondere charme om midden in de trappen en balkons achter de gevel. De actieve benadering hielp. historische binnenstad te ontwaken." Twaalf projecten voor het creëren van woningen boven winkels zijn in gang gezet. De appartementen boven Groenmarkt 28 en Tekst: Agnes van Brussel Oude Wand 132,133 naderen voltooiing. De helft van de zes Foto's en 3D tekening: Attika Architecten 12

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphense Pracht | 2012 | | pagina 12