enstraat Een W.O.I - monument in Zutphen Hergebruik Herkomst Zutphen-Molmen taal Afb.7. De Legering van de 4e Verkenningsgroep op vliegbasis Bergen, late jaren 30 van de twintigste eeuw. Opvallend zijn de constructieve overeenkomsten van de loods met de Zutphense Vliegloods. Uit: Jong, A.P. de, Vlucht door de tijd: Koningklijke Luchtmacht 75 jaar, Houten 1988, 57 opzet en afmetingen zijn nagenoeg gelijk. De hangardiepte bedraagt voor beide construc ties 22,20 meter. De breedte verschilt slechts zes centimeter, 66,30 meter voor de hangars van de Vliegloods, 66,24 meter voor de loods in Hengelo. Voor het linkerdeel van de Vlieg loods geldt hetzelfde, met het verschil dat de hoofdligger niet door één, maar door twee stalen vakwerkstijlen wordt opgevangen. Een tweede verschil is dat hoofdligger en stijlen van het linkerdeel lichter zijn uitgevoerd. De traveebreedte van beide helften is overigens gelijk, net als de constructieve opzet van de liggers en de dakspanten. Beide loodsdelen tellen 12 traveeën van elk ca. 5,50 meter. Uit bovenstaande vergelijking kan maar één con clusie getrokken worden: voor de Vliegloods is gebruik gemaakt van twee hergebruikte vliegtuighangars. Het ligt voor de hand een verband te leggen met het Verdrag van Versailles, dat in 1919 de demilitarisatie van Duitsland regelde. Als gevolg van dat verdrag is ook de Luftwaffe ontmanteld. Veel militaire vliegvelden werden in de daar opvolgende periode in gebruik genomen voor de burgerluchtvaart. Andere velden werden gesloten en de gebouwen gesloopt. Dit zal ook voor diverse hangars het geval zijn geweest. Aangezien een hangar zeer goed opnieuw is te gebruiken als loods, magazijn of productiehal zal Afb.4. Het dak rust op geklonken vakwerkspanten foto J.S. Krijnen - Gemeente Zutphen Afb.6. Luchtfoto uit 1928 van een deel van de binnenstad met boven de Vliegloods in de oorspronkelijke ruimtelijke context met haven en rechts boven het oude Veemarktterrein foto coll. Stedelijke Musea Zutphen Met de Vliegloods is iets opmerkelijks aan de hand, gelet op de constructieve kenmerken en de ruimtelijke opzet van het gebouw. Waar ten tijde van de bouw over het algemeen werd gekozen voor een constructie waarbij de ruimte in één keer werd overspannen, is dat voor de bouw van de Vliegloods niet het geval. Op regelmatige afstand zijn namelijk in de ruimte vakwerkstaanders aanwezig, die vakwerkliggers van het dak ondersteunen. Wanneer de Vliegloods vergeleken wordt met foto's van historische, grotendeels verdwenen Nederlandse, Engelse en Duitse vliegtuig hangars, dan blijkt dat er veel verwantschap bestaat in constructieve en ruimtelijke opzet. Van een vergelijkbare loods in Hengelo staat inmiddels vast dat daarvoor een Duitse han gar uit W.O.I is gebruikt. Het rechterdeel van de Vliegloods is vrijwel een kopie van de loods in Hengelo4. Constructieve en ruimtelijke Afb.5. De Havenzijde van de Vliegloods vertoont nog de verspringende platte grond uit de bouwtijd. foto J.S. Krijnen - Gemeente Zutphen 7

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Zutphen MoNUmentaal (2000-2012) | 2004 | | pagina 7