z I Bijlage E. 4 School G. Ramen aan den buitenkant zijn ondoelmatig en moeilijk te hanteeren. Andere borden in klasse VI. School H. Vraagt tochtvrije ventilatie in sommige lokalen. Openslaande ramen, betere verlichting en nog banken te verven. School Hoven. Vraagt openslaande ramen en plafonds voor brandstofbesparing. Chr. School Oudewand L.O. Vraagt een grootere speelplaats en voor één klasse nieuwe banken. Chr. School David Evekinkstr. Vraagt asfalteering van de straat vóór de school, wegens veel hinder van het verkeer. R.K. Jongensschool. Klaagt over de slechte meubelen in de 2e klas. R.K. U.L.O. Heeft in één klas zeer slechte meubelen. Ziekte van het personeel. 15 Bijlage E. 5 Leerlingen. Aantal leerlingen op de officiëele data. Het aantal leerlingen is dus op 16 September 2936. Hiervan hebben openbaar onderwijs 1701 en bij zonder onderwijs 1235 kinderen. Naam der School. Schooltijden Mannelijk Vrouwelijk personeel. personeel. School A D E 56 226 22 F G 2 5 20 H Hoven 510 55 2 82 212 School voor Buitengew. Onderw. 1 Chr. School L.O. Oudewand 8 12 Chr. U.L.O. School Oudewand Chr. School David Evekinkstr. 10 167 108 15 Chr. School Leeuweriklaan R.K. Jongensschool 6 R.K. U.L.O. R.K. Meisjesschool Naam der school. 16 Mrt. 16 Juni. 16 Sept. 16 Dec. Gemid deld. School A 231 231 253 258 243 School D 214 209 246 255 231 School E 201 192 202 196 198 School F 230 227 213 224 223 School G 251 240 242 236 242 School H 271 267 300 307 286 School Hoven 254 234 245 244 244 School Buitengewoon Onderwijs 42 Chr. School L.O. Oudewand 237 229 217 227 227 Chr. School U.L.O. Oudewand 112 108 104 101 106 Chr. School David Evekinkstraat 210 201 214 216 210 Chr. School Leeuweriklaan 172 172 179 190 178 R.K. Jongensschool 213 218 231 231 223 R.K. U.L.O. 78 76 78 76 77 R.K. Meisjesschool 203 196 212 221 208 2936

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 76