Bijlage T. 20 1 27. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 19131933 en z.j. 21 omslagen. N.B. Het jaar 1923 ontbreekt. 7. 1913. 14. 1920. 21. 1928. 8. 1914. 15. 1921. 22. 1929. 9. 1915. 16. 1922. 23. 1930. 10. 1916. 17. 1924. 24. 1931. 11. 1917. 18. 1925. 25. 1932. 12. 1918. 19. 1926. 26. 1933. 13. 1919. 20. 1927. 27. z. j. 28. Nota's en kwitanties, 1928, 1933 en z.j. 1 omslag. 29. Begrooting voor 1926. 1 stuk. 30. Lijst van concerten, 1933. 1 stuk. 31. Circulaires en een programma, 1927 en z.j. 1 omslag. 32. Diversen, 1913, 1918 en z. j. 1 omslag. Bijlage T. BIJLAGE 8. 21 Archief van de Liberale Kiesvereeniging te Zutphen. INLEIDING. De Liberale Kiesvereeniging te Zutphen is opgericht in 1873 tot handhaving van de vrijzinnige ontwikkeling onzer staatsinstellingen en tot bevordering van keuzen in liberalen geest voor de Tweede Kamer, de Provin ciale Staten en den Gemeenteraad. In 1885 heeft de Vereeniging zich aangesloten bij de Liberale Unie. Van 1888 tot 1909 heeft een nieuwe vereeniging „Zutphen's Belang de bemoeiingen met de verkiezingen voor den Gemeenteraad overgenomen. De Liberale Kiesvereeniging is ontbonden, toen in 1921 de Liberale Unie, de Vrij-Liberale Bond en de Economische Bond zich vereenigden tot den Vrijheidsbond. Inventaris. 1. Statuten en reglementen, 1873—1917. Met bijbe- hoorende stukken. 1 omslag. 24. Notulen van de ledenvergaderingen, 18731921 3 deelen. N.B. Sedert 1905 zijn ook notulen van vergade ringen van het Bestuur, van de Centrale Liberale Kiesvereeniging en van het Vrijzinnig Concentratie comité van 1913 opgenomen. Ook enkele jaar verslagen (zie No. 11) en presentielijsten zijn bij gevoegd. 2. 1873-1879 Juni 17. 3. 1879 Juli 1 1890 Maart 3. 4. 1890 Juli 2—1921. 56. Kladnotulen van de ledenvergaderingen, 1884 1903. 2 deelen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 210