f VERSLAG GEMEENTE ZUTPHEN 1 9 3 '6 VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 215 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ-BOEKHANDEL H. TESINK ZONEN - ZUTPHEN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1936 | | pagina 1