Bijlage Q. 18 Bijlage Q. 19 >i - - - Aantal patiënten. Aantal ver- pleegdagen. Gem. aanta verpl. dager Totaal bedrag verpl. kosten. Kosten per verpl. dag. ZIEKEN- INRICHTING. Verzekerden boven 56 dagen. Niet ver zekerden. Verzekerden boven 56 dagen. Niet ver zekerden. Verzekerden boven 56 dagen. u c O Q .22 A N Verzekerden boven 56 dagen, j Niet ver zekerden. Verzekerden boven 56 dagen. Niet ver zekerden. Algemeen 35 62 2065 1740 59.- 28- f 3927.- f 3508.— f 1.90 f 2.02 Autokosten f 91.65 (17 x) Operatiekamer f 80. Laboratorium f 1.50 St. Walburgis 11 19 784 383 71.3 20.1 2347.- 1148.- 3.- 3.— Haagsche Kliniek 1 5 5,— 15.- 3.- Ant. v. Leeuwenhoek 1 5 3 24 3.— 5- 6— 96.- 2.— 4.- 3 dagen bijbetalen f2.— Ziekenhuis, Arnhem 4 62 15.5 198. 3.20 20 dagen bijbetalen van f 1. p.d. Operatiezaal f 20.(2 x) Gipsbeen f 2. 8 dagen bijbetalen a f 0.75 p.d. 39 dagen bijbetalen geheel voor rekening v. d. dienst. Acad. Ziekenhuis Utrecht 1 47 47.- 113.25 2.41 R.K. Ziekenhuis Groningen 1 44 44. 121. 2.75 Totaal 53 87 2966 2191 f6606.25 f 4873.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 169