Bijlage Q. 6 is benoemd, het overige personeel, bestaande uit 5 personen, is als ambtenaar op arbeidscontract in ge meentedienst overgegaan. Het aantal brieven, dat werd verzonden bedroeg 156 (vorig jaar 1978) er werden ontvangen 1653 (vorig jaar 1077). Er werden 1557 verzoeken om steun, verlenging of verhooging van steun ingediend (vorig jaar 1464) en 511 schriftelijke verzoeken om inlichtingen ontvangen (vorig jaar 377). Voor de werkverschaffing verzonden 807 brieven (vorig jaar 720). Op verzoek van den Rijks-Contröledienst werd be gonnen met het aanleggen van nieuwe dossiers voor crisis-gesteunden. Het aantal dossiers armenzorg ver meerderde van 1123 tot 1493. AFDEELING I. BURGERLIJK ARMBESTUUR. 1. Steunaanvragen. In 1936 werden 1557 verzoeken om steun (vorig jaar 1464) verlenging of verhooging van steun, verloskundige hulp e.a. ingediend van deze verzoeken werden 686 afgewezen en 871 geheel of gedeeltelijk toegestaan. Naar het volgende overzicht

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 163