Bijlage M. 4 Met ingang van 31 Augustus werd op haar verzoek ontslagen wegens huwelijk, Mej. A. v. d. Staaij als klerk in tijdelijken dienst. Op 11 September trad in dienst als kantoorbediende op arbeidscontract Mej. M. de Graaf. Van 1 Januari af werd de functie van chef-monteur gerangschikt onder de ambtenaren, groep III. Algemeen Overzicht. De stroom werd ingekocht van de Provinciale Gel- dersche Electriciteits Maatschappij en gemeten in het schakelstation te Zutphen, waarin ook de schakel inrichting van het G.E.B. is ondergebracht. Ingekocht werden over 1936 3.537.838 K.W.U. 1935 3.416.719 Meer ingekocht dan over 1935 121.119 K.W.U. of ruim 3.5 Verkocht werden over 1936 3.254.857 K.W.U. 1935 3.146.872 Meer verkocht dan over 1935 107.985 K.W.U. of ruim 3.4 Hiervan werden afgegeven voor Licht over 1936 133.967 K.W.U. over 1935 138.947 Minder afgegeven dan over 1935 4.980 K.W.U. of ongeveer 3.6 Afgegeven volgens het vastrechttarief over 1936 1.274.292 K.W.U. over 1935 1.202.032 Meer afgegeven dan over 1935 72.260 K.W.U. of 6 Bijlage M. 5 Afgegeven voor Licht en Kracht over één meter over 1936 1.789.775 K.W.U. over 1935 1.750.002 Meer afgegeven dan over 1935 39.773 K.W.U. Afgegeven voor Kracht (tarief C) over 1936 56.823 K.W.U. over 1935 55.891 Meer afgegeven dan over 1935 932 K.W.U. Het verbruik voor Licht neemt steeds af als gevolg van het overgaan van verbruikers op het vastrecht tarief. Samenvoeging van het verbruik van beide cate- goriën tezamen geeft een juist overzicht over de werke lijke toename van het verbruik. Voor Licht en Vastrecht tezamen werden afgegeven over 1936 1.408.259 K.W.U. over 1935 1.340.979 Meer afgegeven dan in 1935 67.280 K.W.U. of ruim 5 Deze vermeerdering is niet uitsluitend gevolg van vermeerdering van het aantal verbruikers, doch mede van meerder gebruik per aansluiting. Dit bedroeg 303 K.W.U. tegen 297 over 1935. Het verbruik voor Licht en Kracht over één meter, n.l. voor dubbeltarief en grootverbruikers, nam dit jaar weder toe, in tegenstelling met het vorige jaar. Ge durende de eerste vijf maanden van het jaar nam het verbruik nog af ten opzichte van het vorige jaar, doch daarna trad geleidelijk verbetering in, zoodanig dat aan het einde van het jaar het verbruik niet onbelangrijk hooger was dan over 1935. Deze vermeerdering is

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1936 | | pagina 136