V Bijlage G. VERSLAG omtrent den toestand der gesubsidi eerde BEWAARSCHOLEN over het jaar 1935, in de gemeente Zutphen, opgemaakt ingevolge artikel 28 der voorwaarden. Bestuur. In de plaats van den heer D. H. jordaan, die de gemeente metterwoon verliet, werd door den Raad der gemeente Zutphen als presidente van de commissie benoemd Mevrouw C. A. Weersmavan Duin. Uw college benoemde in de vacature Mevrouw Wed. H. M. Mulder—Müller, die wegens vertrek uit de gemeente bedankte, Mevr. P. NumansDalenoord en in de plaats van Mevr. M. W. Bloemers Enklaar, die bedankte Mevr. F. Bruinsma Thomee. De samenstelling van het bestuur bleef overigens ongewijzigd. Personeel. School Leeuwerikstraat. Aan de school zijn naast het hoofd verbonden 2 onderwijzeressen en 1 helpster, die ook in het bezit is van de acte lager bewaarschool- onderwijs. School Paardenwal. Aan deze school zijn werkzaam een hoofd, 5 onderwijzeressen, 1 helpster en 1 volontaire. School in de Hoven. Het hoofd wordt bijgestaan door 2 onderwijzeressen en 1 volontaire. De 2 volon taires genieten geen toeslag. Aan alle 3 scholen zijn verbonden per school 1 dienst bode en 1 werkster.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 97