VERSLAG van den Schoolarts over de maanden September t.m. December 1935. 9 I - J- J. J. VOLLEDIGE ONDERZOEKINGEN Soort der Scholen Aard van het onderzoek Aantal onderzochte leerlingen Geen afwijkingen bij Bewaarscholen Volledig M. 16 16 T. 32 Openbare Lagere Volledig 80 40 M. 113 55 T. 193 95 Christelijke Scholen Volledig 13 M. 16 T. 29 11 AANTAL GEVALLEN VAN Algem. lichamel. toestand vo'c'oende onvoldoende Zwakzinnig (3de leerjaar) Psychopaath Kinderverlamming Epilepsie Stotteren Hazelip palutum iissum Adenoïde vegetaties Ooraandoeningen verminderde geh. sch. I chron. oorettermg Visusafwijkingen Strabismus Hoornvliesafwijkingen Kleurenblindheid (6e leerjaar) Infectieuse huidaandoeningen Slechte houding Rhachitische misvormingen Aangeb. misvormingen der extremiteiten Platvoeten (6e leerjaar) Scoliose Herniae Enuresis nocturna Organische hartaandoeningen Longtuberculose Asthma been tuberculose a. actieve gevallen b. genezen gevallen kliertuberculose a. actieve gevallen b. genezen gevallen Katholieke Scholen Volledig 43 16 M. T. 43 16 14 29 2 3 1 1 b. 32 j. m. t. a. b. 137 56 5 191 61 2 2 - 4 1 j. m. t. a. b. 20 - 9 i 29 1 j. m. t. b. Chirurg, tuberculose Struma Endocrine stoornissen Neuropathie Strophulus 1 1 2 j 2 2! 3 26 44 2 3 5 10 9 38 OVERZICHT VAN HET AANTAL AAN DE SCHOLEN GEBRACHTE BEZOEKEN. Bezoeken voor Volledig en tusschentijds onderzoek Bestrijding van besmettelijke ziekten Andere redenen Scholen voor voorbereidend onderwijs Scholen voor G. L. O. 17 13 j. jongens; m. meisjes: t. totaal; a. naar huisarts verwezen; b. ouders opgekomen. De Schoolarts, L. VAN DER W1LK.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 96