Bijlage E. 14 Voor de categorie ouders van kinderen bij het bijzonder onderwijs L. van den Beukei aftr. 1937 D. Jaspers Focks aftr. 1939 Voor de categorie onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs D. A. van Arragon aftr. 1939 W. O. Eskes aftr. 1940 Voor de categorie onderwijzers bij het bijzonder lager onderwijs P. Fluitsmaaftr. 1937 J. de Zeeuw aftr. 1938 Voor de categorie overige meerderjarigen B. J. Tiedink aftr. 1940 H. W. Nijhof aftr. 1941 De heeren G. Fuhri Snethlage en H. W. Nijhof werden 1 Januari 1936 door den Raad her benoemd als lid der Commissie. In de samenstelling kwam de volgende verandering De heer D. H. J or daan bedankte wegens vertrek uit de Gemeente. De heer B. J. Tiedink moest aftreden (Categorie ouders van kinderen bijz. Onderwijs) en was voor deze categorie niet herkiesbaar. Werd echter door den Raad in de vacature D. H. Jordaan weder benoemd. In de vacature B. J. Tiedink werd door den Raad benoemd de heer D. J. Jaspers Focks. Het dagelijksch bestuur is als volgt samengesteld Voorzitter B. J. TIEDINK. Secretaris H. W. NIJHOF. Frankensteeg 16.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 90