Bijlage E. 8 Aantal kinderen dat bij de jaarlijksche bevordering niet overging. Bijlage E. 9 Aantal kinderen dat meermalen niet werd bevorderd. Kinderen die van de 7-klassige scholen overgingen naar de opleidingsscholen. Kwam in 1935 niet voor. De commissie drukt den wensch uit dat het personeel der scholen nauwkeurig zal nagaan of er in hunne klasse kinderen zijn die een opleiding verdienen. Naam der school. 1 2 3 4 5 6 m. m. m. m. 1- m. m. School A 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 C 2 4 D 5 6 9 6 3 6 1 E 6 2 8 2 3 3 2 1 2 „F 1 1 2 3 5 5 3 1 G 6 2 3 2 4 1 2 4 3 3 3 H 2 4 2 4 2 1 1 2 1 Hoven 2 1 2 2 4 2 3 1 6 1 2 ^hr. School Oudewand 1 1 1 2 3 2 6 1 3 4 David Evekinkstr. 4 1 1 1 1 1 3 4 Leeuweriklaan 3 1 2 3 5 1 7 4 8 ?.K. Jongensschool 7 3 6 6 5 2 School voor U.L.O. 3 2 Meisjesschool 10 6 5 8 8 16 Naam der school. e Tijdens hun schooltijd. Uit de klas waar zij zitten. School A 3 2e maal C geene D geene E 1 2e maal 2 3e maal „F 1 2e maal G 34 2e maal H 3 2e maal 2 3e maal 1 2e maal Hoven 45 2e maal 37 versch. malen Chr. School Oudewand 3 2e maal David Evekinkstr. 1 2e maal 1 3e maal Leeuweriklaan R.K. Jongensschool 3 2e maal School voor U.L.O. geene Meisjesschool 3 2e maal

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 87