Bijlage E. 6 Verdeeling der leerlingen over de klassen. Bijlage E. 7 Overzicht der leerlingen die naar andere inrichtingen van onderwijs vertrokken. - De cijfers geven aan het aantal geslaagde leerlingen. Naam der school. School A C D E F G H Hoven Chr. School Oudew. L.O. U.L.O. Dav. Evek. str. Leeuweriklaan R.K. Jongensschool L.O. School voor U.L.O. Meisjesschool Naam der school. Gymnasium. H.B.S. Lyceum. Handelsschool. Kweekschool. U.L.O. Ambachtsschool. V akschool voor Meisjes. Burger avondschool School A 8 14 14 i C 1 3 4 D p 1 2 1 1 5 n Ci „F 2 5 6 14 1 4 G 9 3 8 3 1 9 4 Chr. School Oudewand 2 6 3 1 David Evekinkstr. 1 1 3 9 Leeuweriklaan 1 5 6 2 1 R.K. Jongensschool 2 2 21 Meisjesschool 1 10 3

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 86