Bijlage E. 4 School H. Tochtvrije ventilatie, in sommige lokalen betere verlichting (hangend licht) enkele boomen weg kappen vóór de school, eenige banken verven en overal schuifinktpotjes aanbrengen. School Hoven. Verzoekt klep-draairamen ook aan de zuidzijde. Chr. School U.L.O. Een grootere speelplaats. Chr. School David Evekinkstraat. Zag gaarne de bestrating vóór de school vervangen door asphalt, de tegenwoordige bestrating geeft enorm veel lawaai wat zeer hinderlijk is voor het onderwijs. Chr. School Leeuweriklaan. 2 nieuwe lokalen gewenscht. Ziekte van het personeel. /<D Bijlage E. 5 Leerlingen. Aantal leerlingen op de officiëele data. Het aantal leerlingen is dus op 16 September 2991. Hiervan hebben openbaar onderwijs 1730 en bij zonder onderwijs 1261 kinderen. Naam der school. Schooltijden Mannelijk Vrouwelijk personeel. personeel. 11 140 23 70 6 8 141 36 210 439 219 20 1 18 14 10 40 28 150 School A C D E F G H Hoven Chr. School Oudewand David Evekinkstraat Leeuweriklaan R.K. Jongensschool R.K. U.L.O. R.K. Meisjesschool Naam der school. 16 Mrt. 16 Juni. 16 Sept. 16 Dec. Gemid deld. School A 229 228 223 223 226 C 82 70 55 53 65 D 178 179 216 218 198 E 213 203 201 199 204 „F 232 234 232 235 233 G 254 253 264 253 256 H 278 259 279 272 272 Hoven 236 226 260 259 245 Chr. School Oudewand L.O. 231 232 234 240 234 U.L.O. 101 95 117 115 107 David Evekinkstraat 209 205 220 216 212 Leeuweriklaan 157 162 176 174 167 R.K. Jongensschool L.O. 227 221 223 216 224 R.K. U.L.O. 75 69 80 80 76 R.K. Meisjesschool 221 213 211 205 212 2991

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 85