Bijlage D. 34 Opmerking. Met ingang van 1 September 1935 werd de aan het Lyceum verbonden afdeeling Onderwijzersopleiding opgeheven. Eindexamen. Aan het eindexamen Gymnasium namen deel 2 mannel. candidaten, die beiden slaagden (één na verlengd examen). Gecommitteerden warenprof. dr H. Wagenvoort en prof. dr A. A. Nijland. Het eindexamen H.B.S.-A werd afgelegd door 8 mannel. en 8 vrouwel. candidaten. die allen slaagden. Als gecommitteerden traden op de heeren G. J. Dij kerm an, jhr mr W. E. van W e e d e .en dr A. D e s e r t i ne. Het eindexamen H.B.S.-B werd afgelegd door 11 mannel. en 1 vrouwel. candidaat 1 mannel. candidaat werd afgewezen, de overigen slaagden. Deskundigen waren: dr. J. P. Enklaar, dr ir P. Dingemans en Mevr. A. Sirks J oust ra. De Commissie van Toezicht L. SPIER, Voorzitter. J. L. FABER, Secretaris. ZUTPHEN, 17 Juni 1936.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 82