/b b Bijlage D. 30 Bij besluit van B. en W. werden 26 leer lingen vrijgesteld van betaling van school geld, terwijl 5 leerlingen werden toegelaten tegen betaling van half schoolgeld. De leermiddelen werden van gemeente wege verstrekt aan 6 leerlingen. Tusschen 1 September 1935 en het einde van het jaar werden 2 mannel. en 1 vrouwel. leerling afgeschreven. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 De cember 1935 Bijlage D. 31 De verdeeling in groepen was als volgt Totaal 327 verdeeld over 22 groepen is gemiddeld 15 leerlingen per groep. Gebouw en Zie verslag handelsdagschool, meubilair. Klasse. Mannelijke leerlingen. Vrouwelijke leerlingen. Totaal I II 16 1 17 9 5 14 III 1 10 11 IV 3 1 4 V 1 1 T otaal 30 17 47 Klasse. Mannelijke leerlingen. Vrouwelijke leerlingen. Uit de gemeente Zutphen. Buiten Zutphen. Totaal I II III IV V 17 15 21 14 8 1 8 13 9 3 16 20 24 12 9 2 3 10 11 2 18 23 34 23 11 Totaal 75 34 81 28 109 Klasse Gewone vakken Nederlandsch Engelsch Duitsch Handelsw. Steno Rondschrift Machine- schrijven Totaal I 18 10* 8* 36 II 15 8* 7* 23 53 III 23 14 8 27 29 8 109 IV 14 21 13 17 10* 75 V 9 9 6 10 1 35 M.schr. 19** 19 Totaal 56 23 62 42 77 40 8 19 327 2 klassen gecombineerd. Verdeeld in 2 groepen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 80