Bijlage D. 20 klasse 11 en tot de 5e klasse 47 leerlingen. Na de bevordering was de verdeeling als volgt le klasse 6, 2e klasse 19, 3e klasse 13, 4e klasse 11 en de 5e klasse 50 leerlingen. De cursussen telden er 37. Voor getrouw schoolbezoek en goede vor deringen konden ook nu weer aan eenige jongelui boekwerken worden uitgereikt. Voor den nieuwen cursus meldden zich 79 leerlingen aan en zijn er 73 toegelaten. In September is de cursus begonnen met 67 leerlingen verdeeld als volgt le klasse 25, 2e kl. 13, 3e k). 11, 4e kl. 48, 5e kl. 30, B 40. Totaal 167. Op 31 December was de verdeeling over de verschillende vakken als volgt: ■r1 m" Toestand op 31 December naar de ge boortejaren 21 Van de ouders der leerlingen uit de eerste 5 klassen waren er 66 ambachtslieden, 10 winkeliers of kooplieden, 2 aannemers of hoofden van bedrijven, 9 ambtenaren, 29 landbouwers of arbeiders en 11 zonder be roep of gepensionneerd. Op 18 Februari zijn wegens ziekte van de heeren Eskes en Was sink de leerlingen uit de le en 2e klasse om 7.40 u. naar huis gegaan. Overigens zijn alle lessen gegeven kunnen worden. VAKKEN. Timmeren Metselen Schilderen Smeden Electrotechniek Autotechniek Typografen Totaal 2 (J 2 41 CN 3e kl. 4) 5e kl. 32 Totaal 10 3 11 10 8 42 1 6 2 9 5 5 4 24 38 10 4 11 5 30 1 4 3 3 11 1 5 2 4 12 5 4 6 11 26 25 13 11 48 30 41 168 1921 10 1920 15 1919 25 1918 46 1917 27 1916 21 1915 7 vóór 1915 17

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 75