Bijlage D. 12 Gebouw en In 1935 werden in het gebouw, behoudens meubilair. eenige kleinigheden geen veranderingen aan gebracht. Op de binnenplaats werd het fiets- rek uitgebreid met een zoodanig aantal plaatsen, dat de ruimte in de toekomst nu stellig steeds voldoende zal blijken. Leermiddelen Behalve de dagelijksche benoodigdheden en en kleine aanvullingen werden aangeschaft: Bibliotheek. Voor Natuurkunde Buitenbuizen van V. Meijer, buizen voor Vacuumschaal, Electro meter van Zernike. Voor Scheikunde Chemische balans. Voor Plant- en Dierkunde: eenige vogels en*3 doozen insecten. Voor vrouwelijke Handwerkeneen een voudig weeftoestel. De Bibliotheken voor de vier talen en de Nat. Historie werden aangevuld en regel matig gebruikt. Bijlage D. 13 B. Handelsklassen. Personeel. In deze afdeeling werd op 31 December 1935 les gegeven door de volgende leeraren Bedienden Voor de benoeming van personeel geldt hetzelfde als medegedeeld is omtrent de Hoo- gere Burgerschool betreffende mr Derksema. Door ziekte konden 88 uren, door andere omstandigheden 2 uren niet vervuld worden, in totaal 90 uren. Hiervan werden 24 uren waargenomen door andere leeraren. NAAM. LEERVAKKEV. Aantal uren. dr C. L. de Liefde N. C. Meijer Drees A. M. Bruggemeijer K. Koiter P. E. Boonstra A. Janssen J. Tj. Wielinga M. N. H. Leijs H. W. Hageman D. F. Keiser dr S. Postma mr R. P. J. Derksema rar R. P. j. Derksema (tijd.) C. Hage Mej. P. M. v. d. Weel Mej. H. K. Uiterwijk A. Barto Tj. Blom Fransche Taal en Letterkunde Fiandelscorrespondentie Ned. Taal en Letterkunde Fransche Taal en Letterkunde Fiandelscorrespondentie Engelsche Taal en Letterkunde Handelscorrespondentie Hoogduitsche Taal en Letterkunde Handelscorrespondentie Aardrijkskunde Geschiedenis Handelswetenschappen en Nederl. Handelscorrespondentie Wiskunde Natuurkunde Scheikunde en Warenkennis Staatsinrichting en Handelsrecht Staathuishoudkunde Lich. oefening (jongens) Lich. oefening (meisjes) Vrouwelijke Handwerken Stenographic en Machineschrijven Wiskunde (van 1 Sept. tot Kerstmis) 4 4 15 2 2 6 3 3 1 1 1 3 4 Samenvallend met 1 uur der H.B S. K. Singer, Amanuensis voor de Natuurwetenschappen. H. Derks, Concierge.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 71