ad Bijlage D. Twee en zeventigste verslag over den toestand van het onderwijs op de Inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs en de Nijverheids-avondschool in de gemeente Zutphen gedurende het jaar 1935. I. De Commissie van Toezicht. Gelijk in het vorige jaarverslag werd ver wacht, is de heer dr R. L. Wentholt, wegens zijn vertrek naar den Haag, slechts kort lid der Commissie geweest. Wij bewaren ook aan die enkele maanden van samen werking goede herinneringen. In de vacature, door dit vertrek ontstaan, benoemde de Raad Mevr. Weersma Van Duin, wethoudster van Onderwijs der gemeente Zutphen. Op deze wijze is eenig meerder contact tot stand gekomen tusschen het Dag. Bestuur der gemeente en de Commissie van Toezicht, waarvan wij hopen, dat het ten goede moge komen aan het Middelbaar Onderwijs. De Commissie was dus samengesteld als volgt L. Spier, Voorzitter. F. J. M. M. Deurvorst. M. S. Gerbrandy. Mevr. I. ReesinkBonebakker. mr W. Locker de Bruyne. Mevr. Weersma—'Van Duin. L. Faber, Secretaris.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 66