VERSLAG 1935 MIDDELBAAR ONDERWIJS Z U T P H E N Bijlage C. 4 Ouderavonden en dergelijke bijeenkomsten. Op 25 Maart 1935 hield de rector, dr Bloem er s, een causerie, terwijl op 27 Maart 1935 prof. Luns een voordracht hield over Parijs. Gebouwen en leermiddelen. Gebouw, noch leermiddelen geven aanleiding tot het maken van opmerkingen. Namens de Curatoren, E. J. W. HOLLEMAN, Voorzitter. W. J. H. STAM, Secretaris. Bijlage D. OVER DEN TOESTAND VAN HET IN DE GEMEENTE OVER HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 65