Bijlage C. 2 Klassen. Leerlingen. Totaal. mann. vrouw. toehoorders. I 8 5 13 II 14 4 18 III 11 9 1 21 IV 11 9 1 21 V 6 6 12 VI 3 3 6 53 36 2 91 Op 1 Januari 1936 was de toestand aldus Klassen. Leerlingen. Totaal. mann. vrouw. toehoorders. I 11 7 18 II 10 6 1 17 III 8 4 2 14 IV 8 7 15 V 9 6 15 VI 3 4 7 49 34 3 86 Het schriftelijk eindexamen had plaats op 4 en 5 Juni 1935 en het mondeling op 12 en 13 Juli ten over staan van de regeeringsgecommitteerden prof. dr H. Wagenvoort te Utrecht, prof. dr I. H. Gossers te Groningen, prof. dr A. A. Nijland te Utrecht. Van de 6 deelnemers aan het eindexamen slaagden er 5. De bevorderingen naar de hoogere klassen hadden plaats als volgt Bijlage C. Bevorderd Afgewezen M. V. M. V. Van kl. 1 naar 2 5 5 3 2 3 8 2 6 1 3 4 7 5 3 3 4 5 8 5 2 3 5 6 3 4 3 2 Evenals de vorige jaren werden met succes taken gegeven herexamens werden niet opgelegd. De promotie had voor de 11e maal plaats in de Luthersche Kerk, waarbij ds J. L. Faber een lezing hield over Thomas Moore. De gebruikelijke toespraak van den rector bleef ditmaal door omstandigheden achterwege. Tot de eerste klasse werden toegelaten 9 mannelijke en 5 vrouwelijke candidaten. Een mannelijke candidaat werd afgewezen. Gedrag en vlijt van de leerlingen gaven geen aan leiding tot het maken van opmerkingen. Personeel. Wegens ziekte van dr Weersma werd de waar neming van de lessen in de wiskunde in Januari 1935 opgedragen aan den heer Steemers in de klassen 14 en aan den heer Heyt in de klassen 5 en 6. Wegens ziekte van den heer Bierman werden diens lessen waargenomen door den heer Reijers. In September 1935 werd de heer Reijers benoemd tot tijdelijk leeraar in de nederl. taal en letterkunde en geschiedenis, terwijl de heeren Heyt en Steemers als tijdelijk leeraar in de wiskunde werden herbenoemd.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 64