Bijlage C. VERSLAG over den toestand van het Stedelijk Gymnasium te Zutphen in het jaar 1935. Curatoren. In het Curatorium kwam in het jaar 1935 geen wijziging. Eind 1935 bestond het curatorium uit dr E. J. W. Holleman, Voorzitter, dr J. C. Blok. ds J. L. Faber. mr G. J. H. Wagener. mr W. H. Stam, Secretaris. Leeraren. Bij besluit van den Gemeenteraad d.d. 14 Juni 1935 werd dr Heeringa benoemd tot conrector aan het gymnasium. In Mei 1935 vroegen drWeersma en H. N. Bierman hun ontslag aan, resp. als leeraar in de wiskunde en in de nederl. taal en letterkunde en geschiedenis. Leerlingen. Het gymnasium werd op 1 Januari 1935 bezocht door 89 leerlingen en 2 toehoorders, als volgt verdeeld

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 63